null Balans tussen werk en privé: zet ik het in mijn cv of niet?

PSY_balanswerkprive_15227_head_large.jpg
Samenleving
Balans tussen werk en privé: zet ik het in mijn cv of niet?
Werknemers en organisaties realiseren zich steeds meer hoe belangrijk het is om een goede balans te hebben tussen werk en privé. Maar hoe reageren bedrijven als een sollicitant in zijn cv aangeeft dat hij of zij die balans belangrijk vindt? Zullen ze hem of haar eerder aannemen? Of juist niet? Karin Proost, onderzoeker bij de Open Universiteit, en haar Vlaamse collega Dieter Verhaest onderzochten het in Vlaanderen.

Afgestraft

Karin Proost en Dieter Verhaest lieten recruiters cv’s beoordelen. En daaruit blijkt dat je maar beter niet op je cv kunt zetten dat je de balans werk-privé belangrijk vindt. Het resultaat is namelijk dat de recruiters je werkhouding (arbeidsethos of work ethic) lager inschatten. En kandidaten met een lager ingeschatte werkhouding, krijgen ook een lagere algemene beoordeling en men is minder geneigd om ze aan te nemen.

Verschil tussen man/vrouw

Nu zou je kunnen denken dat vooral mannen erop afgerekend worden als ze aangeven dat ze die balans belangrijk vinden. Dat is immers niet ‘typisch’ voor mannen. Het tegenovergestelde blijkt waar. Vooral bij vrouwen concluderen de recruiters dat ze ‘dus’ een minder goede arbeidsethos hebben. Ook het negatieve effect op de algemene beoordeling als kandidaat en het voornemen om iemand aan te nemen is sterker bij vrouwen dan bij mannen. Als vrouw kun je het dus beter niet vermelden. Mannen ondervinden weinig of geen nadeel ervan.

Verklaringen

Proost en Verhaest geven een aantal mogelijke verklaringen voor dit man/vrouw verschil. Het kan zijn dat het bij mannen niet wordt gezien als een teken van een laag arbeidsethos, maar als een teken dat hij een moderne man is, aangepast aan de veranderende sociale normen. Een andere mogelijke verklaring is dat vanwege de bestaande stereotypen recruiters de uitspraak ‘ik vind de balans tussen werk en privé belangrijk’ bij mannen anders interpreteren dan bij vrouwen (judgmental bias). Of het kan zijn dat oorzaak van het verschil ligt in het feit dat de ‘sollicitanten’ in de studie jonge afgestudeerden waren. De cv’s bevatten geen informatie over burgerlijke staat of kinderen. Het kan zijn dat recruiters gedacht hebben dat de vrouwen die dit belangrijk vinden op korte termijn mogelijk zwanger zouden worden. Om de echte verklaring te achterhalen is meer onderzoek nodig.

Lees ook de blog van Karin Proost: Koorddansen tussen werk en privé: op zoek naar een optimale balans

Proost, K., & Verhaest, D. (2018). Should we tell the recruiter that we value a good work-life balance? Journal of Personnel Psychology (2018), 17, pp. 120-130. © 2018 Hogrefe Publishing.