null Beschikbaar in open access: 'Failing Services on Urban Waste Management in Developing Countries'

NW_MarineLitter_10484_head_large.jpg
Beschikbaar in open access: 'Failing Services on Urban Waste Management in Developing Countries'
In het decembernummer 2019 van het online tijdschrift Sustainability verscheen het artikel 'Failing Services on Urban Waste Management in Developing Countries: A Review on Symptoms, Diagnoses, and Interventions', mede aan de hand van dr. Harold Krikke en dr. Ansje Lohr, beiden verbonden aan de Open Universiteit. Hun paper is nu beschikbaar als gratis download.

Beheer van afval in steden

Het potentieel en de schaal van steden faciliteren economische groei en biedt stedelingen betere toegang tot banen, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, openbare voorzieningen en diensten. Beheer van vast afval is een van de belangrijkste diensten, te leveren door steden. Die complexe activiteiten zijn zeer zichtbaar voor het grote publiek en worden veelal uitgevoerd onder invloed van sterke financiële, maatschappelijke en politieke beperkingen.

Afvalbeheer in ontwikkelingslanden

Onderzoek van de Verenigde Naties laat zien dat de stedelijke inzameldiensten niet meer dan 39% van de bevolking in lage-inkomenslanden bereiken. Deze resultaten in ontwikkelingslanden zijn niet positief. Waarom zijn veel steden in ontwikkelingslanden niet in staat zijn om hun groeiende welvaart en schaalgrootte te gebruiken voor elementaire diensten, zoals stadsreiniging, inzameling van afval en duurzaam storten?

Het nu verschenen artikel geeft een overzicht van de in het afgelopen decennium verschenen literatuur over dit vraagstuk. Uit het onderzoek blijkt dat de literatuur vooral op symptomen gericht is en niet heeft geleid tot een grondige diagnose van de oorzaken. Gebrek aan middelen, infrastructuur, bewustwording en institutionele capaciteit worden vaak als oorzaken genoemd, maar zouden in feite als symptomen moeten worden aangepakt. Deze symptomen dienen te worden aangewezen als afhankelijke variabelen in een complex causaal netwerk met systemische terugkoppelingen.

Als niet goed mee wordt omgegaan met de symptomen kunnen deze symptomen pogingen om prestaties te verbeteren belemmeren of neutraliseren. Toekomstig onderzoek moet dan ook meer worden toegespitst op de beoordeling van de relaties tussen verstedelijking, stedelijke processen en stedelijke bestuur, welke bepalend zijn voor de prestaties van het beheer van vast stedelijk afval.

Download the paper