2630 Items
28 februari 2024

Rogier van de Wetering benoemd tot hoogleraar Digitaal gedreven transformatie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Rogier van de Wetering benoemd tot hoogleraar Digitaal gedreven transformatie (Digital-Driven Transformation) bij de faculteit Bètaw...
28 februari 2024

Hoe kan het onderwijs de aansluiting bij het werkveld behouden?

In een ideale wereld sluit het onderwijs naadloos aan op de beroepspraktijk. In de praktijk verandert de aard van het werk sneller dan het onderwijscurriculum kan bijbenen. Hoe kun je ervoor zorgen...
27 februari 2024

Samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied: bereidheid, motivatie en gedrag

Max Klöters, werkzaam bij Fontys Hogeschool, heeft een NWO-promotiebeurs ontvangen om bij de Open Universiteit onderzoek te doen naar duurzame samenwerking in netwerken in het Nederlands-Duitse gre...
27 februari 2024

Promotie: Kunnen slimme kinderen beter zingen?

Hangt de zangvaardigheid van basisschoolleerlingen samen met hun schoolse leervermogen? Dat is een van de onderwerpen die Zyxcban Wolfs, zelf leraar in het primair onderwijs, onderzoekt in zijn pro...
21 februari 2024

Sociale adoptie van digitale middelen in de ouderenzorg

Onderzoekers van de faculteit Cultuurwetenschappen doen onderzoek naar de implementatie van digitale middelen in de zorg. Binnen zorgorganisaties Envida en Vivantes gaan zij met zorgmedewerkers, cl...
20 februari 2024

Podcast: Een zesurige werkdag en toch evenveel presteren?

We zijn gewoontedieren en werken gemiddeld van 9 tot 5. Kan hetzelfde werk ook in wat minder uren? Universiteit van Nederland gaat in een podcast in gesprek met Annet de Lange, hoogleraar Duurzame ...
20 februari 2024

Studentendag Management en Bedrijfskunde

Op vrijdag 12 april 2024 organiseert de faculteit Managementwetenschappen in de Verkadefabriek in Den Bosch opnieuw de landelijke studentendag voor bachelor-, premaster-, masterstudenten, alumni én...
19 februari 2024

4C/ID Gebruikersdag 2024 in Nijmegen

4C/ID is een model dat de onderwijsontwerper helpt om levensechte leersituaties te analyseren en te ontwerpen met als doel de lerende te helpen complexe vaardigheden aan te leren. Op vrijdag 22 maa...
19 februari 2024

Schoolprogramma Think Happy Be Happy bevordert welzijn door negatieve emoties te verminderen

Het kortdurende schoolprogramma Think Happy Be Happy is gericht op het bevorderen van welzijn en optimaal functioneren van adolescenten. Dr. Anne Kennis, als voormalig promovendus verbonden aan de ...
14 februari 2024

Promotie: Inzet van hond vergroot sociale interactie van mensen met dementie

Verpleeghuizen zetten regelmatig honden in als onderdeel van het activiteitenprogramma voor mensen met dementie. Wat is het effect daarvan? En is het effect hetzelfde als je robotdieren inzet? Spec...
13 februari 2024

Open Universiteit start professionaliseringstraject voor mentoren van jongeren op de werkvloer

De Open Universiteit en het Steunpunt Onderwijs Provincie Limburg uit België starten een nieuw samenwerkingsproject om mentoren te professionaliseren die mbo-studenten op de werkvloer begeleiden. H...
8 februari 2024

ELSA Lab Anti-greenwashing: Een belangrijke stap in klimaatverandering en CO2-uitstoot

Er is wereldwijd een groeiende behoefte aan betrouwbaar en maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren. Helaas maken sommige bedrijven - al dan niet bewust - gebruik van greenwashing om hu...
8 februari 2024

Online informatiebijeenkomst 'Digitale Transformatie in de Zorg'

De zorgsector kampt met uitdagingen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidt de cruciale zorgtransformatie om dit te doorbreken. Hierbij is specialistische kennis over digitalisering onmisbaar. De Op...
8 februari 2024

Open Universiteit benoemt Raoul Beunen tot hoogleraar Environmental Governance

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. ir. Raoul Beunen benoemd tot hoogleraar Environmental Governance bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 ...
7 februari 2024

De gezondheidsrisico’s van micro- en nanoplastics voor de mens

Hoe schadelijk zijn micro- en nanoplastics voor onze gezondheid? Dr. Frank Van Belleghem, verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit, onderzoekt dit samen met onderzoeke...
6 februari 2024

Promotie: Financiële transparantie leidt tot meer inkomsten lokale overheid in Ghana

Lokale overheden in Afrika ten zuiden van de Sahara kampen vaak met een gebrek aan financiële middelen. In zijn promotieonderzoek toont Redeemer Krah aan dat meer transparantie bijdraagt aan de opl...
1 februari 2024

Save the date: Masterclass datagedreven werken

De Open Universiteit heeft in samenwerking met het Brightlands Institute for Smart Society (BISS) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een laagdrempelige, tweedaagse masterclass datagedr...
1 februari 2024

Janine Janssen genomineerd voor Vrouw in de Media Award Zuid-Holland

Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie, is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award 2023 in de regio Zuid-Holland. Zij is door zowel journalisten als publiek voorgedragen. Janss...
31 januari 2024

Open Universiteit en SOML werken samen aan professionalisering leerkrachten

De Open Universiteit en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zetten via onderwijs en onderzoek samen de schouders onder verdere professionalisering van docenten en inspirerend evidence informe...
31 januari 2024

Studium Generale-reeks 2024 in nieuw jasje

Wanneer en met welke juridische vragen kunnen mensen straks terecht in onze Rechtswinkel Heerlen? Welke invloed heeft een groene omgeving op onze gezondheid? De Open Universiteit is klaar voor een ...