1468 Items
1 december 2020

Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaa...
30 november 2020

NWO opdracht Stedelijke duurzaamheidstransities voor Joop de Kraker

Joop de Kraker, universitair hoofddocent Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit, gaat samen met zijn Maastrichtse collega René Kemp in opdracht van NWO een synthesestudie schrijven ove...
30 november 2020

Livecast met Karen Maas: Wat is de bedoeling van de bank?

Vrijwel alle grote financiële instellingen in Nederland hebben de afgelopen tijd een 'purpose' gedefinieerd. Zo wil de Rabobank het voedselprobleem oplossen en bankiert ABN Amro voor een betere wer...
30 november 2020

Waarom de zoektocht naar natuurwaarde wetenschappers uit hun hokjes jaagt: Het nieuwe IPBES denkkader

IPBES, het intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, introduceerde een nieuw denkkader rond het concept 'Natuurbijdragen', maar dat voorstel leidde tot een fel debat ...
30 november 2020

Online expertmeeting: Hoe kunnen leraren samen met ouders de taalontwikkeling van kinderen stimuleren

Op 11 december organiseert Martine van der Pluijm een online expertmeeting over het onderzoek dat ze deed naar hoe leraren samen met ouders de taalontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Zij p...
26 november 2020

Prijs voor paper over de aanpak van data-analyseprojecten

Bedrijven starten steeds vaker data-analyseprojecten, maar veel van die projecten leveren niet op wat men ervan verwachtte. Een goed gebruik van procesmodellen en methodologieën zou het succes kunn...
26 november 2020

Genomineerden voor OU Wetenschapsprijs 2020 bekend

Traditiegetrouw wordt tijdens de diesviering op 11 december 2020 de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar is de prijs voor een talentvolle onderzoeker die opvalt door origineel en goe...
26 november 2020

OU 16e jaar op rij in top 3 Keuzegids Universiteiten 2021

De derde plaats in de lijst van de 14 Nederlandse universiteiten, één van de zes beoordeelde bachelors is de beste van Nederland met het predicaat 'topopleiding 2021' en bovendien staan vier bachel...
25 november 2020

Online Open Week in Vlaamse studiecentra

Beter worden in je vak? Verder studeren naast je job? Of je kennis verder verdiepen? Kom langs tijdens de online Open Week in de Vlaamse studiecentra van de Open Universiteit. Wij zetten onze deure...
25 november 2020

EcoHealth en de preventie van zoönosen

Dieren en mensen worden blootgesteld aan gelijkaardige ziekteverwekkers en infecties. In plaats van dieren enkel als een reservoir van voor de mens gevaarlijke ziektes te zien, zouden we beter erke...
24 november 2020

Oproep: Betrek de buurlanden bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie

Bij het opstellen van de in 2019 gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is er nauwelijks contact geweest met de buurlanden. Desondanks is de NOVI een kans voor de grensregio's om te komen t...
24 november 2020

Jol Stoffers tijdens slotevenement Euregionaal programma Train4SmartServices

Op dinsdag 24 november 2020 vond de online slotbijeenkomst plaats van Train4smartservices. Train4smartservices is een opleidingsprogramma voor mensen die vanuit een bestaande baan in een andere sec...
23 november 2020

Europees project QPED wil programmeeronderwijs veranderen

Programmeeronderwijs was jarenlang vooral gericht op het produceren van code en besteedde maar weinig aandacht aan testen. Hoe kunnen we testen meer sexy maken, is een belangrijke drijfveer voor Ta...
19 november 2020

Nieuwe campagne #DenkOpen

Heb je hem al voorbij zien komen? Sinds begin november 2020 communiceren we #DenkOpen via diverse kanalen: radio, TV, Spotify, digitale masten langs snel- en autowegen, advertenties in magazines en...
19 november 2020

Viering 36e dies natalis via livestream te volgen

Op vrijdag 11 december 2020 viert de Open Universiteit haar 36e dies natalis. Het centrale thema is digitalisering. Drie sprekers belichten het thema vanuit hun eigen perspectief. Tijdens de diesvi...
18 november 2020

Promotie: hoe de relatie tussen leraar en ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen kan bevorderen

Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden sterk bepaald door het opleidingsniveau...
17 november 2020

Erfgoededucatie en de omgang met emoties

Dat cultureel erfgoed emotionele reacties kan oproepen werd afgelopen zomer maar weer al te duidelijk. In het kader van de Black Lives Matter-protesten werden verschillende standbeelden beklad of z...
17 november 2020

Slotevenement train4smartservices op 24 november

Op dinsdag 24 november 2020 vindt de online slotbijeenkomst plaats van train4smartservices. Train4smartservices is een opleidingsprogramma voor mensen die vanuit een bestaande baan in een andere se...
17 november 2020

Onderzoek naar werkomstandigheden tijdens de tweede coronagolf

Momenteel grijpt het coronavirus voor de tweede keer in een rap tempo om zich heen binnen Europa. Maatregelen worden opnieuw aangescherpt, reisbewegingen moeten omlaag en onze sociale contacten wor...
16 november 2020

Cross border online seminar over natuurlijke oplossingen in waterbeheer op 18 november

Op woensdag 18 november 2020 organiseert de Open Universiteit vanuit het Euregionaal onderzoeksproject 'Co-Adapt: Climate adaptation through co-creation' een cross border online seminar over natuur...