null Blended learning wordt niet effectief ingezet

OW_Studenten_12112_head_large.jpg
Leren
Blended learning wordt niet effectief ingezet
Zelfregulatie van het leerproces in blended learning leeromgevingen, leidt niet zonder meer tot groter studiesucces. In tegenstelling tot de verwachting, worden er geen grote verschillen gevonden in het uiteindelijke cijfer voor de cursus tussen studenten die goed in staat zijn om het leren zelf te reguleren, en studenten die hiervoor afhankelijk zijn van de docent. Dat concludeert promovendus Nynke Bos in haar proefschrift ´Effectiveness of blended learning. Factors facilitating effective behavior in a blended learning environment', waarmee zij op vrijdag 16 december 2016 promoveert aan de Open Universiteit.

De wijze waarop studenten digitale leermiddelen in een blended learning omgeving gebruiken verschilt nogal. Zelfregulerende studenten laten een hogere impact van het gebruik van digitale leermiddelen zien op het eindcijfer dan studenten die minder goed in staat zijn om het leerproces te regelen. Dit leidt echter niet tot een hoger eindcijfer voor de cursus. De oorzaak hiervan ligt in de wijze waarop onderwijstechnologie binnen de blended learning omgeving wordt ingezet. De huidige toepassingen zijn vooral gericht op het versterken van de rol van de docent, en niet zozeer op het leren zelf.

Meer nadruk op rol van student

Volgens Nynke Bos zou de focus in de toekomst meer moeten worden gelegd op de rol van de student en het ondersteunen van het zelfregulerend vermogen van de student. ‘De nadruk ligt nu teveel op het voorzien van extra content in de cursus, zoals video, powerpoint en extra leesmateriaal, ter versterking van de rol van de docent. Er zou meer moeten worden gezocht naar mogelijkheden waarbij de student actief met de leermaterialen aan de slag kan en aandacht worden besteed aan wat deze leermaterialen bijdragen aan het leerproces. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat studenten "van nature" wel weten hoe ze leermaterialen moeten gebruiken om het leerproces vorm te geven. Het huidige onderzoek toont echter aan dat dit niet zo is. Studenten, maar ook docenten, hebben expliciete begeleiding nodig in het gebruiken en ontwerpen van dergelijke omgevingen waarbij constant de vraag moet zijn: hoe draagt deze tool bij aan het leerproces?'

Hoog op agenda

Het gebruik van onderwijstechnologie om het contactonderwijs te ondersteunen is een belangrijk onderwerp op de agenda van internationale overheden, politiek en beleidsmakers. Veel universiteiten hebben de afgelopen jaren forse ict-investeringen gedaan om het onderwijs te vernieuwen. Echter, deze investeringen zijn nooit degelijk geëvalueerd: wat werkt voor wie en waarom? Nu blended learning opnieuw in de belangstelling staat, is het belangrijk om onderzoek naar, en uitkomsten over blended learning in het hoger onderwijs op de agenda te zetten om zo meer evidence informed toekomstige ontwikkelrichtingen vorm te geven.

Op vrijdag 16 december 2016 om 16.00 uur verdedigt Nynke Bos haar proefschrift met als titel 'Effectiveness of blended learning. Factors facilitating effective behavior in a blended learning environment'. Nynke Bos heeft als buitenpromovenda bij de Open Universiteit dit onderzoek uitgevoerd. Gedurende het onderzoek werkte zij als beleidsmedewerker bij zowel de Universiteit van Amsterdam als Hogeschool iPabo. Sinds kort werkt zij bij de Universiteit Leiden als onderwijskundig onderzoeker.
De promotor is prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel van de Open Universiteit.