null Certified Professional Program Softwarearchitect

CPPSA_head_large.jpg

Certified Professional Program Softwarearchitect

  • Informatica
  • Contractonderwijs
  • Taal Nederlands/Engels
  • Start oktober 2024
  • 420 studie uren
  • € 5.500,- (eenmalig) / € 5.600,- (5 termijnen)
  • Face 2 face en/of Hybride
  • Voor dit product gelden ingangseisen
  • Dit product is tijdelijk niet leverbaar
Nederlandse bedrijven vervullen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van complexe software. Als een van de topregio’s voor software-intensieve hightechontwikkelingen kent Nederland daarom een groeiende behoefte aan softwarearchitecten die in staat zijn om complexe systemen te ontwerpen. Systemen die doen waarvoor ze bedoeld zijn, die voldoende flexibel zijn en snel kunnen worden gebouwd.  Systemen die efficiënt uit te breiden zijn, betrouwbaar, robuust en goed te onderhouden. De kunst van software ontwerpen is om verschillende oplossingsrichtingen te zien en tot een zorgvuldige afweging te komen. Welk design pattern sluit goed aan op het complexe softwareprobleem dat je op wilt lossen? Hoe gebruik je een UML interactiediagram? En hoe zorg je ervoor dat de Software Product Lines leiden tot een optimale softwarearchitectuur? Het programma software architect biedt diepgaande kennis over de architectuur van complexe software, die je direct in de praktijk brengt door cases uit te werken. Ben jij de know it all developer in jouw team en heb je de ambitie om carrière te maken als softwarearchitect? Dan is dit hét programma voor jou! 
 

Wat leer in je in dit programma?

 
Het Certified Professional Program Softwarearchitect is een gedegen programma op masterniveau, die jou de nodige handvatten biedt om uit te groeien tot een goed softwarearchitect. Je vergaart gedurende het programma diepgaand inzicht in iteratieve systeemontwikkeling volgens het unified process, objectgeoriënteerd ontwerpen met behulp van design patterns en software architectuur, waaronder Software Product Lines (SPL), Service Oriented Architectures (SOA) en de REST architectuurstijl.
 
Het programma duurt circa 7 maanden. Na afloop van dit programma op masterniveau beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om objectgeoriënteerde en componentgebaseerde systemen te ontwerpen. Het programma combineert gedegen theoretische kennis met praktische opdrachten, zodat je leert kennis toe te passen in de beroepspraktijk. 
 

Voor wie is het programma bedoeld?

 
Jij bent een goede en ervaren programmeur in een objectgeoriënteerde programmeertaal. Jij bent de collega die de moeilijkste vraagstukken in jouw team oplost. En je hebt ambitie: je wilt uitgroeien tot softwareontwerper of software architect. Je bent bereid om te investeren in de studie en daarnaast de nodige relevante ervaring op te doen, zodat je je als een goed softwarearchitect kunt presenteren. Je hebt als OO-programmeur ‘met de voeten in de modder gestaan’, zodat je alle haken en ogen kunt voorzien die de praktijk met zich meebrengt. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Als softwarearchitect moet je immers rekening houden met de conflicterende wensen van verschillende belanghebbenden.


Bastiaan Heeren

Universitair hoofddocent - Open Universiteit

'De beste oplossing voor een ontwerpprobleem bestaat niet: het is de kunst om verschillende oplosrichtingen te zien en vervolgens tot een zorgvuldige afweging te komen.'

Het programma Gecertificeerd Softwarearchitect is gericht op het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden voor het ontwerpen en ontwikkelen van objectgeoriënteerde en component-gebaseerde systemen. Je vergaart gedurende de opleiding inzicht in iteratieve systeemontwikkeling volgens het unified process, objectgeoriënteerd ontwerpen met behulp van design patterns en software architectuur, waaronder Software Product Lines (SPL), Service Oriented Architectures (SOA) en de REST architectuurstijl. De Open Universiteit kiest voor een gedegen theoretische onderbouwing met praktijkopdrachten. De complexe kennis die wordt opgedaan vereist daarnaast voldoende bezinkingstijd. De certificering is gebaseerd op 1 tentamen en praktijkgerichte opdrachten.
 
'Het CPP Software Architect programma van de Open Universiteit gaat een stap verder dan een reguliere Software Architecture cursus. Ik heb nu namelijk een goed fundament gelegd onder het werken met niet-functionele vaardigheden die actueel verlangd worden zoals performance of security.'
Theo Nijland
Chief Software Architect - Thales Nederland B.V.
 
 

Opbouw

Er wordt gebruik gemaakt van drie cursussen: Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen, Design patterns en Software Architecture. Het programma heeft daarnaast aparte begeleidingsbijeenkomsten in combinatie met extra studiemateriaal, praktijkgerichte opdrachten en alternatieve vormen van toetsing.
 
Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
 
Het ontwikkelen en bouwen van een informatiesysteem vraagt een doordachte, projectmatige aanpak, waarbij een ontwikkelteam te maken krijgt met voortschrijdende inzichten bij diverse betrokkenen als: de opdrachtgever, zijn klanten en uiteenlopende gebruikers. Het ontwikkelen van informatiesystemen vindt plaats in een dynamisch speelveld van in de praktijk ontstane methoden, eigenzinnige ontwikkelaars, wetenschappelijke onderzoeksresultaten, standaardisatie-initiatieven, commerciële tools en een weerbarstige werkelijkheid.
Het ontwikkeltraject van informatiesystemen is opgebouwd uit een aantal karakteristieke kenmerken: eisen opstellen, analyse, ontwerp, bouw en implementatie. In de cursus objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen is er aandacht voor het totale ontwikkeltraject, van eisen tot en met implementatie. Aan de orde komen onder andere: het formuleren van requirements en daaruit voortvloeiend de specificatie van het informatiesysteem; iteratieve systeemontwikkeling, bijvoorbeeld volgens de methode Unified Process; de Unified Modeling Language (UML) als taal om ontwerp en analyse modellen in weer te geven en het opstellen van een domeinmodel. Daarnaast leer je het berichtenverkeer tussen objecten, in de vorm van interactiediagrammen, ontwerpen op basis van de GRASP-richtlijnen en een ontwerpklassendiagram op te stellen op basis van de interactiediagrammen.
 
Design patterns
 
Objectgeoriënteerd ontwerpen heeft al vele jaren vaste grond onder de voeten bij softwareontwikkelaars. Het aantal projecten waarbij objectgeoriënteerde talen wordt gebruikt is enorm. Het succes van talen als Java en C# onderstreept deze ontwikkeling. Eén van de belangrijkste redenen is het feit dat objectgeoriënteerde systemen flexibel zijn. De praktijk bewijst immers keer op keer dat de eisen aan een systeem niet vastliggen, maar voortdurend veranderen. Systemen moeten dus flexibel gebouwd worden. Design patterns helpen die belangrijke flexibiliteit van systemen in te bouwen. Het leren begrijpen van design patterns helpt om beter gebruik te maken van de mogelijkheden die objectoriëntatie biedt. Met andere woorden: je leert niet alleen design patterns te gebruiken voor flexibele oplossingen, maar je wordt daardoor ook een betere ontwerper. De cursus design patterns bevat een overzicht van de principes van objectoriëntatie en toont de diagrammen van de Unified Modeling Language, UML, die gebruikt worden bij het beschrijven van design patterns. De cursus bespreekt een aantal design patterns, waaronder: Facade, Adapter, Strategy, Bridge en Abstract Factory, Decorator, Singleton, Observer, Template method, Factory method. Deze worden uitgediept en de cursus laat tevens zien hoe design patterns samenhangen met objectgeoriënteerde principes en software architectuur. Als aankomend software architect raak je tevens bekend met de algemene ontwerpprincipes achter design patterns.
 
 
Software architecture
 
De structuur van softwaresystemen is vaak uiterst complex: zo'n systeem kan bestaan uit miljoenen regels programmacode, opgebouwd uit meerdere componenten die op verschillende manieren moeten samenwerken en moeten opereren in een gedistribueerde setting. De stringente eisen die aan dit soort systemen worden gesteld, zoals een korte time-to-market, een extreme betrouwbaarheid en robuustheid, of harde real-time constraints, vormen uitdagingen waar al van het begin af aan rekening mee moet worden gehouden. Softwarearchitectuur beschrijft en analyseert systemen met behulp van modellen om tegemoet te komen aan het eisenpakket dat is opgesteld op basis van de zorgen en belangen van de belanghebbende partijen. In de cursus software architecture leer je de theorie toe te passen in de praktijk en zelf een architectuur te ontwerpen voor een bestaand softwaresysteem. Je leert de belangen van de verschillende stakeholders te inventariseren, hoe je daaruit de requirements aan het systeem afleidt en hoe je een software architectuur beschrijft en evalueert. Het eenduidig formuleren en categoriseren van eisen gebeurt aan de hand van een kwaliteitsmodel. Verder worden er verschillende technieken behandeld om een architectuur te beschrijven, zoals het 4+1-model van Kruchten en de viewpoints van Rozanski en Woods..

Studieduur

Het programma duurt circa 7 maanden met in totaliteit ongeveer 420 studie uren en een tijdsinvestering van circa 10 uur per week.

Begeleiding

Er vindt tweewekelijks een begeleidingsbijeenkomst plaats in de avonduren (eventueel hybride) in ons Studiecentrum Utrecht (voor routebeschrijving zie: www.ou.nl/utrecht).
 
Zo is het programma Softwarearchitect goed te combineren met een baan. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je het studiemateriaal en lever je de opdrachten in. De bijeenkomsten hebben een interactief karakter en zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding, waarbij dan feedback gegeven wordt op de ingeleverde opdrachten en de belangrijkste theoretische onderwerpen worden belicht. Er wordt in groepjes gewerkt aan kleinere opdrachten en is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Ieder deel van het programma wordt afgesloten met een toets en/of opdrachten. Om in aanmerking te komen voor certificering moet je voor alle toetsen en opdrachten een voldoende halen. Voor het programma wordt gebruik gemaakt van een besloten site binnen de elektronische leeromgeving van de OU. Je wordt begeleid door ervaren universitaire informaticadocenten van de Open Universiteit.

Begeleidingsbijeenkomsten

Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen: 4 bijeenkomsten en 1 tentamen
Design Patterns: 4 bijeenkomsten
Software Architecture: 4 bijeenkomsten

Toetsing

Opdrachten en toetsen.

Toelating

Om dit programma met succes te kunnen doorlopen, moet je uitstekende kennis hebben van objectoriëntatie en beschikken over uitgebreide werkervaring als OO-programmeur. Je hebt werkervaring op hbo-niveau. Het programma Softwarearchitect sluit nauw aan op het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur, maar is ook te volgen als je jouw kennis van objectoriëntatie in andere OO-talen dan Java hebt opgedaan. Er wordt gebruik gemaakt van Engelstalig studiemateriaal.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het volgende startmoment is in oktober 2024.
Het rooster is nog in ontwikkeling.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.
 
 
'Om mijn basis als programmeur te verbreden, ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die mij extra kennis bood om complexe software te leren ontwerpen. Daarnaast zocht ik een opleiding die theorie combineerde met praktijkopdrachten. Dit is gelukt met CPP Software Architect van de Open Universiteit.'
Erik Rondema
Java developer/Technical Lead - Politie Nederland

Prijsinformatie

De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 5.500,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 1.120,-. 
 
Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW en inclusief het cursusmateriaal, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt.

Diploma

Wanneer je geslaagd bent voor alle toetsen en opdrachten ontvang je het diploma Certified Professional Program Gecertificeerd Softwarearchitect. Daarnaast verkrijg je na positieve afronding bij elke cursus een deelcertificaat.

Contact

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie, samen een studieplan opstellen of een vrijblijvend adviesgesprek met onze studieadviseur of een docent? Dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. 
 
Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.