null Co-creatie van een nieuwe rol voor burgerinitiatieven in gebiedsontwikkeling: niet eenvoudig, maar zeker mogelijk!

MW_OmgevingswetGouda_SaskiaBisschops_14561_head_large.jpg
Samenleving
Co-creatie van een nieuwe rol voor burgerinitiatieven in gebiedsontwikkeling: niet eenvoudig, maar zeker mogelijk!
In een in maart 2018 gepubliceerde paper in het Journal of Environmental Planning and Management laten Saskia Bisschops en Raoul Beunen, beiden verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit, zien dat burgerinitiatieven samen met gemeenten en andere betrokkenen zeker in staat zijn een nieuwe rolverdeling te co-creëren. Maar ook dat de weg daarnaar toe niet altijd even makkelijk is.

Burgerinitiatief Gouda

Het paper is gebaseerd op een uitgebreide case studie van het burgerinitiatief GOUDasfalt in Gouda. Samen met de gemeente en andere stakeholders transformeert een groep burgers een voormalig industrieel terrein nabij het centrum van Gouda tot een aantrekkelijke stadsoever aan de Hollandse IJssel. Zoals ze zelf zeggen: 'een plek waar innovatieve, creatieve en sociale ondernemers mooie dingen doen met en voor de bewoners van stad en land'.

Transformatie

Saskia Bisschops: 'Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de rol van het burgerinitiatief GOUDasfalt stevig is verankerd in de lokale praktijk, maar dat er vrijwel geen nieuwe planologische regels zijn gecreëerd. De oplossing voor de organische ontwikkeling van het terrein is gevonden door een nieuwe interpretatie van bestaande regelgeving. Verder onderzoek moet het inzicht vergroten in het effect van deze geleidelijke veranderingen op een mogelijk meer wezenlijke transformatie in het systeem van regels en richtlijnen in gebiedsontwikkeling.'

Omgevingswet

De komst van de nieuwe omgevingswet maakt het bestuderen van deze veranderingsprocessen nog interessanter. Enerzijds omdat de wet de belofte uitdraagt dat burgers een prominentere rol moeten krijgen in gebiedsontwikkeling. Anderzijds, het begrip belanghebbenden lijkt door de wetgever te worden beperkt en daarmee mogelijk de daadwerkelijke invloed.

Meer informatie

Een uitgebreid Nederlandstalig artikel van Saskia Bisschops werd gepubliceerd op gebiedsontwikkeling.nu.
Een beknopte Engelstalige samenvatting is beschikbaar op de blog van Raoul Beunen.
De paper is als Open Access artikel te downloaden.