null Computermodellen helpen beleidsbepalers 'elkaar te vinden'

INF_Outsourcing_11468_head_large.jpg
Computermodellen helpen beleidsbepalers 'elkaar te vinden'
Computermodellen kunnen er aan bijdragen dat partijen 'elkaar sneller weten te vinden' bij beleidsvormingsprocessen rond complexe vraagstukken zoals klimaatverandering. Hoe beter de toekomstscenario's en de discussie daarover tussen belanghebbende partijen met hulp van de computermodellen worden gekoppeld, hoe beter deze partijen elkaars visies en doelstellingen kunnen delen en tot een gezamenlijk beleid kunnen komen. Dit concludeert promovenda Merel van der Wal in haar proefschrift 'The Role of Computer Models in Social Learning for Participatory Natural Resource Management'. Van der Wal promoveert op 4 december 2015 aan de Open Universiteit.

Sociaal leren

Het maken van beleid over complexe vraagstukken die zich in de toekomst kunnen gaan afspelen, bijvoorbeeld over klimaatverandering, is lastig. Dit beleid moet aansluiten op de perspectieven en doelstellingen van een groot aantal belanghebbende partijen en die liggen vaak mijlenver uiteen. Een oplossing is dat deze partijen nader tot elkaar komen doordat zij kennis, visies en doelstellingen met elkaar uitwisselen en deze met elkaar gaan delen. Dit wordt sociaal leren genoemd.

Platform voor discussie

Om inzicht te krijgen in de toekomst worden computermodellen gebruikt waarin verschillende toekomstscenario's worden gemaakt, op basis van gegevens vanuit verschillende disciplines. Merel van der Wal onderzocht de rol van deze computermodellen in het proces van sociaal leren voor beleidsbeslissingen rond watermanagement, landinrichting en natuurbeheer. Zij concludeert dat de modellen het sociaal leren kunnen versterken. Een model is een middel voor toekomstverkenning en geeft bovendien een platform voor communicatie. Op basis van de toekomstscenario's kan worden gediscussieerd over wat de partijen als ideaalbeeld voor de toekomst voor zich zien. Hoe beter de toekomstverkenningen worden gekoppeld aan de discussie, hoe sneller het proces van 'elkaar vinden' verloopt.

Aansluiten op vragen

Om ervoor te zorgen dat de modellen het sociaal leren zo goed mogelijk ondersteunen is het wel belangrijk dat de belanghebbenden op een zo vroeg mogelijk moment worden betrokken in het model-constructietraject. Zo kunnen de toekomstscenario's zoveel mogelijk aansluiten op de vragen van de belanghebbenden.

Over Merel van der Wal

Merel van der Wal (Hengelo, 1981) studeerde Onderwijskunde en Milieumaatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en International Environmental Policy aan de Roskilde Universiteit, Denemarken. Na haar studie werkte zij als coördinator voor internationale studenten en als medewerker Marketing en Werving aan de Nijmegen School of Management, onderdeel van de Radboud Universiteit. In 2010 startte zij aan de Open Universiteit met het onderzoek ten behoeve van haar promotie. In 2013 maakte ze deel uit van de nationale reviewcommissie van het vijfde wereldwijde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Sinds 2014 werkt zij als Postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud DocentenAcademie.

Promotie

Merel van der Wal verdedigt haar proefschrift 'The Role of Computer Models in Social Learning for Participatory Natural Resource Management' op vrijdag 4 december 2015 om 16.00 uur aan de Open Universiteit. Haar promotoren zijn prof. dr. Carolien Kroeze en prof. dr. Paul Kirschner van de Open Universiteit en prof. dr. Martin van Ittersum van Wageningen University. Dr. ir. Joop de Kraker is co-promotor.