null Conferentie: welke leerstrategieën werken wel en welke niet?

OW_EffectiefLeren_13452_head_large.jpg
Leren
Conferentie: welke leerstrategieën werken wel en welke niet?
In ons jonge leven zitten wij tussen onze kleutertijd en studententijd zo’n 13.000 uur in het onderwijs. Hoeveel van die tijd wordt besteed aan leren hoe je moet leren? Het lijkt erop dat van leerlingen en studenten wordt verwacht dat zij zelf wel kunnen uitvinden hoe leren werkt en hoe je dat op een effectieve manier kunt doen. De praktijk is echter dat in alle lagen van het onderwijs leerlingen tijdens het leren strategieën gebruiken waarvan we weten dat ze niet effectief zijn. Op 7 november 2018 organiseert het Welten-instituut een conferentie die volledig draait rond effectief leren: welke leerstrategieën werken wel en welke niet.

Gemiste kans en onnodig

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen en studenten maar zeer beperkt in staat zijn om hun eigen kennis en vaardigheden in te schatten en ook moeite hebben met het beoordelen van de effectiviteit van hun leerstrategieën. Onderzoek onder docenten laat eigenlijk hetzelfde beeld zien als het gaat om het beoordelen van effectiviteit van leerstrategieën. In lerarenopleidingen wordt weinig tot geen aandacht gegeven aan evidence-based leerstrategieën en docenten raden hun studenten zeker niet altijd de meest effectieve strategieën aan. Dat is een gemiste kans en ook onnodig: zeker in de laatste 15 jaar is er veel onderzoek is gedaan naar wat werkt en wat niet werkt. We kunnen inmiddels een duidelijk advies geven aan zowel leerlingen/studenten én docenten over wat werkt en wat niet werkt. Dat is dan ook het onderwerp en het doel van deze conferentie.

Effectief leren

We brengen in deze conferentie graag het onderzoek naar effectief leren samen met de onderwijspraktijk. Dr. Shana Carpenter (Iowa State University), een internationaal gerenommeerde onderzoeker op dit gebied, verzorgt er de keynote. Daarnaast organiseren we drie parallelsessies waarin u kunt kennismaken met onderzoek naar effectieve leerstrategieën in de praktijk van het onderwijs, maar waarin u ook workshops kunt volgen om effectieve leerstrategieën toe te passen in uw eigen praktijk. Het uitgewerkte programma volgt over enkele weken. Houd de conferentiesite dus in de gaten! (Het programma staat onder de knop conferentie en zal de komende weken verder worden ingevuld.)

Twee werelden samenbrengen

Deze conferentie is bedoeld voor zowel onderzoekers als docenten uit alle sectoren van het onderwijs en het is juist ons doel deze twee werelden samen te brengen. 

Waar en wanneer?

De conferentie vindt plaats op 7 november 2018 vanaf 9.30 uur in The Student Hotel in Eindhoven en eindigt om 16.00 uur met een borrel. Kosten zijn 100 euro per persoon (voor OU studenten en docenten van de AVANS Hogeschool gelden speciale tarieven). Ga naar de conferentiesite om u in te schrijven.

De conferentie wordt georganiseerd door het Welten-Instituut van de Open Universiteit (dr. Gino Camp) in samenwerking met AVANS Hogeschool (dr. Peter Verkoeijen & Anita Heijltjes) en de Universiteit Maastricht (dr. Anique de Bruin).