457 Items
15 november 2022

Ontmoet onze onderwijsonderzoekers in Nijmegen

Van 23 tot 25 november 2022 vindt in Nijmegen de jaarlijkse conferentie plaats van EAPRIL, de European Association for Practitioner Research on Improving Learning. Een groot aantal onderwijsonderzo...
31 oktober 2022

Leskwaliteit mede bepaald door schoolpopulatie, werkdruk en maatschappelijke motivatie

Samenstelling van de schoolpopulatie, werkdruk en de maatschappelijke motivatie van leraren: nieuw onderzoek laat zien dat ze invloed hebben op de kwaliteit van lesgeven. Geen zaken die makkelijk t...
3 oktober 2022

Inzicht uit geheugenonderzoek helpt effectiever te leren en te doceren

Geheugenonderzoek geeft inzicht in welke zelfstudie-strategieën van studenten en welke didactische strategieën van docenten leiden tot het beste leerresultaat. Dat stelt Gino Camp tijdens zijn keyn...
3 oktober 2022

Verkennend onderzoek naar 'telepresence' en 'social presence' bij online sociaal leren

Met Virtual en Augmented Reality kun je als lerende virtueel naar een andere locatie gaan en daar medestudenten ontmoeten. Wat betekent dat voor het online leren? Voel je je daardoor minder geïsole...
1 september 2022

Trendsconferentie: Leren in beeld brengen

Hoe leren mensen eigenlijk? Wat zijn de cruciale stappen? Is er verschil tussen het leren van beginners en het leren van experts? En wat betekent kennis over het leerproces voor het toetsen van vaa...
16 juni 2022

Yosri Hafez winnaar scriptieprijs 2021

Tijdens de Studentendag Rechtswetenschappen van de Open Universiteit op zaterdag 21 mei 2022 in Utrecht werd de jaarlijkse scriptieprijs toegekend aan Yosri Hafez. Yosri volgde de master Rechtsgele...
23 mei 2022

Online open middag Gezondheidswetenschappen

Ben je op zoek naar een uitdagende universitaire masteropleiding Gezondheidswetenschappen, die je in je eigen tempo kunt volgen, waar en wanneer je maar wilt? Wil je meer te weten komen over de inh...
10 mei 2022

Kleuters kunnen al (best goed) leren programmeren

Als kinderen al op vroege leeftijd leren programmeren dan hebben ze daar later veel profijt van. Zelfs als kleuter al kunnen ze de basisvaardigheden leren, lieten onderzoekers van onder meer de Ope...
25 april 2022

Studentendag Rechtswetenschappen 2022

De studentendag Rechtswetenschappen mag zich elk jaar weer verheugen op een hoge opkomst en een goede waardering door studenten. Door de coronamaatregelen waren wij genoodzaakt om deze jaarlijkse d...
12 april 2022

De inschrijving voor de lerarenbeurs 2022 is open!

Sta je voor de klas, maar wil je zelf ook weer een opleiding volgen? Maak dan gebruik van de lerarenbeurs. Hiermee behaal je voordelig een universitair bachelor- of masterdiploma. Je kunt de beurs ...
12 april 2022

Eerste lichting Agoraleerlingen doet het goed in hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan. Dat komt naar voren uit onderzoek van Jos Claessen van de ...
7 april 2022

Het belang van academisch opgeleide leraren

Er dreigt een tekort aan academisch geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs. Daarom wordt langs verschillende wegen aandacht gevraagd voor de noodzaak van academische leraren. Zij kunnen ee...
6 april 2022

Open Universiteit en Talencentrum: 10 jaar samen werken aan taalcompetenties van promovendi

In 2011 kwam het eerste contact tot stand tussen de Open Universiteit en het Talencentrum van de Universiteit van Maastricht. De Graduate School van de Open Universiteit had de opleidingseisen voor...
30 maart 2022

Mobiel leren… wat kan er allemaal?

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon op zak. We doen er van alles mee. Bellen natuurlijk, maar ook gamen, foto’s maken, muziek luisteren, informatie opzoeken, navigeren, berichten...
23 maart 2022

Oral history: Paul Kirschner over zijn carrière, zijn visie en zijn vakgebied

Sinds 2012 interviewt het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) wetenschappers die geschiedenis hebben geschreven in hun veld. Doel is hun verhaal vast te le...
8 februari 2022

Open Universiteit blijft Agora volgen

De Open Universiteit gaat de komende vier jaar (2022-2025) verder met het onderzoek naar de (onderwijs)loopbaan van leerlingen van Agora-scholen. Daarvoor heeft het ministerie van OCW een budget va...
7 december 2021

Friemelen, wiebelen en geluiddemping zorgen niet voor betere concentratie

Kinderen die druk zijn of juist steeds wegdromen; ze zitten in iedere klas. Soms worden hulpmiddelen zoals wiebelkussens en friemelspeelgoed ingezet om kinderen te helpen bij de les te blijven. Ond...
7 december 2021

Hoe studeer ik effectief? Misschien wel met een intelligente chatbot…

De faculteiten Bètawetenschappen en Onderwijswetenschappen gaan in een multidisciplinair onderzoek een zelflerende, kunstmatig intelligente chatbot ontwikkelen die als flexibele studiecoach in een ...
8 november 2021

Hoe begeleid je hoogbegaafde leerlingen?

Hoogbegaafde leerlingen gaan vaak sneller door leerstof heen. Compacten is dan ook een goede manier om aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. Marije den Otter deed voor haar masterscriptie onde...
5 oktober 2021

Workshop samenwerkend leren in een virtuele klas

Hoe kun je samenwerkend leren in de virtuele klas vormgeven? Dat is de centrale vraag in het e-handboek Online samenwerkend leren. Het handboek is voor iedereen gratis beschikbaar. Wil je kennis ma...