null Dennis von Bergh uitgeroepen tot eerste OU Ambassadeur van het jaar

Abstract_Ambassadeur_16050_head_large.jpg
Dennis von Bergh uitgeroepen tot eerste OU Ambassadeur van het jaar
Tijdens de Opening van het academisch jaar 2019 is dr. Dennis von Bergh uitgeroepen tot Ambassadeur van het jaar van de Open Universiteit. In het kader van het lustrumjaar is dit de eerste keer dat de eretitel Ambassadeur van het jaar wordt toegekend. Dennis von Bergh studeerde Managementwetenschappen bij de Open Universiteit en is in 2015 ook bij de Open Universiteit gepromoveerd.

Wetenschapper, officier, diplomaat en manager

Dennis von Bergh (1964) is marineofficier en momenteel docent bij het Ministerie van Defensie (instituut Defensie Leergangen). Als marineofficier vervulde hij uitwisselingrollen met de Britse marine en met de Amerikaanse Department of State. Hij heeft ervaring als onderzoeker bij TNO, Kingston University (Londen) en natuurlijk bij de Open Universiteit (OU). Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op wachttijden van consumenten. Op hetzelfde onderwerp promoveerde hij.

Dennis von Bergh
Fotograaf: Nils van Houts

Inzet voor de Open Universiteit en medestudenten

Tijdens zijn studie, die liep van 2005 tot 2010, tijdens zijn promotietraject van 2010 tot 2015, en ook nu als alumnus, heeft hij op vele manieren laten merken dat hij de OU een warm hart toedraagt.

Meermalen was hij aanwezig bij visitaties van de faculteit Management, Science & Technology en sinds enkele jaren is hij een gewaardeerd lid van de adviesraad van de opleidingen Management en Bedrijfskunde. Daarnaast begeleidt hij scriptieonderzoek van MBA-studenten.

Hij staat bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit bekend als gedegen onderzoeker. Uit gesprekken met hem blijkt dat hij zijn onderzoeksvaardigheden, opgedaan tijdens zijn opleiding Managementwetenschappen, als docent aan de Nederlandse Defensie Academie van het Ministerie van Defensie weer overbrengt.

In al die jaren heeft hij zich steeds zeer lovend uitgesproken over de OU. Von Bergh is een inspiratiebron voor anderen en staat voor een leven lang ontwikkelen. Met deze eretitel wil de Open Universiteit hem bedanken en extra in het zonnetje zetten.

Ambassadeur van het jaar

De Ambassadeur van het jaar is een eretitel die de Open Universiteit vanaf 2019 elk jaar uitreikt aan een student of oud-student die opvalt door zijn of haar inzet voor de OU en zijn/haar medestudenten.