NW_Bladeren_12139_head_large.jpg
Duurzaamheid en milieu studeren
Heeft u andere studieambities dan het volgen van een wetenschappelijke bachelor- of masteropleiding? Onderstaand geven wij een overzicht van studieprogramma’s die gebaseerd zijn op onderdelen uit de opleidingen maar meer toegespitst op diverse studiebehoeften.

Bachelor Milieu-natuurwetenschappen

U wilt een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving? Dan is deze opleiding precies wat u zoekt. In de bachelor besteden we aandacht aan deze maatschappelijke uitdaging vanuit een natuurwetenschappelijke basis. U krijgt inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar actuele milieuvraagstukken op uiteenlopende terreinen, zoals een veranderend klimaat, de invloed van voeding op gezondheid, de complexiteit van duurzame energiesystemen, bodem en water, omgevingsbeleid en duurzaam ondernemen. U leert daarbij wetenschappelijke tools en methoden te hanteren, zoals geografische informatiesystemen en analyse van omgevingsbeleid.

Meer informatie

Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen

In een Open bachelorprogramma kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/of reeds elders een gedeeltelijke universitaire opleiding hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen.

Meer informatie

Verkorte bachelor Milieu-natuurwetenschappen

Doorstromen als hbo bachelor/professionele bachelor (Vlaanderen) of wo-bachelor naar een academische masteropleiding Environmental Sciences (met de MS-graad) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is echter formele toelating vereist.

Meer informatie

Master Environmental Sciences

Bent u geïnteresseerd in milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en de zoektocht naar effectieve oplossingen, dan is deze master u op het lijf geschreven. We leiden u op tot een academisch geschoolde milieuprofessional die niet alleen kennis verzamelt, maar die deze kennis ook toe weet te passen bij het oplossen van diverse milieuvraagstukken. Daarbij behoren competenties als analytisch denken, integratie van kennis, kritisch reflecteren en ontwerpvaardigheden. Aan het eind van de opleiding bent u in staat om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de milieuwetenschappen actief in te zetten voor het realiseren van een duurzame samenleving.

Meer informatie

Focusopleiding Aarde en duurzaamheid

Extreme hittegolven, droogte, bosbranden en heftige regen- en onweersbuien. Geen plek op de wereld ontkomt nog aan de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd hebben we te maken met andere milieuvraagstukken zoals de stikstofproblematiek, verlies van biodiversiteit, de plasticsoep of luchtvervuiling. Wat zijn precies de onderliggende oorzaken van deze milieuproblemen, en hoe kunnen we ze het beste oplossen? De focusopleiding Aarde en duurzaamheid geeft jou een gedegen inzicht in de relatie tussen mens, aarde en milieu. Met deze wetenschappelijke kennis kun je als een kritische expert feiten en fabels in het milieu- en duurzaamheidsdebat onderscheiden, en constructief meewerken aan het verduurzamen van onze maatschappij.

Meer informatie

Schakelprogramma's Master Environmental Sciences

Schakelprogramma's zijn bedoeld voor studenten die de wo-masteropleiding Environmental Sciences willen doen, maar niet rechtstreeks toelaatbaar zijn. Met een schakelprogramma slaat u een brug tussen uw afgeronde hbo-bachelor of universitaire wo-bachelor en deze academische masteropleiding.

Meer informatie over de Premaster Milieuwetenschappen

Meer informatie over de Premaster Research in Environmental Sciences

Meer informatie over het Schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor hbo- bachelors

Meer informatie over het Schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor wo- bachelors

Vrije masteropleiding

Wilt u een masteropleiding volgen, maar wilt u een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De vrije master is een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze andere wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de masteropleidingen Computer Science of Software Engineering, u vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een samenhangend geheel.

Een vrije masteropleiding moet vooraf door de Commissie voor de examens worden goedgekeurd en deze beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit treft u aan bij onze Regelingen en procedures: Regeling vrije masterprogramma.

Heeft u behoefte aan meer informatie vraag dan een adviesgesprek aan.