null EAHOP-presentaties: van elektronische patiëntendossiers tot stress bij politieagenten

OW_AltC_conferentie_14905_head_large.jpg
EAHOP-presentaties: van elektronische patiëntendossiers tot stress bij politieagenten
Van 6 tot 8 juli 2022 vindt in Bordeaux de 15e European Academy of Occupational Health Psychology Conference (EAOHP) plaats. Vier onderzoekers van de faculteit Psychologie presenteren er hun laatste onderzoeksresultaten. De onderwerpen van hun onderzoek variëren van het optimale gebruik van Elektronische Patiëntdossiers tot het omgaan met acute stress bij politieagenten.

De vier onderzoekers en hun presentaties

 • Inge Marcelissen
  Psychological, organizational, and technological factors influencing optimal use of Electronic Health Records for end users in hospitals.
  Inge onderzoekt wat nu eigenlijk optimaal gebruik van Elektronische Patiëntendossiers is en welke factoren verband houden met het al dan niet optimaal gebruik ervan door de verschillende gebruikers binnen ziekenhuizen.
 • Karolien Hendrikx
  You don’t have to be the boss to be a leader: Building psychological safety bottom-up.
  Karolien presenteert de plannen voor een nieuwe studie naar het bouwen van psychologische veiligheid in een team. Hoe ontwikkelt die veiligheid zich doorheen de tijd en wat is de impact van interacties tussen teamleden met leidinggevenden op die ontwikkeling?
 • Liselotte Eikenhout
  Stress Appraisal and Resources in Daily Life of Police Officers: An Experience Sampling Method
  Politieagenten krijgen te maken met acute stresssituaties. Het onderzoek dat Liselotte presenteert gaat over de dagelijkse stressvolle situaties die politieagenten meemaken, de hulpbronnen (zoals coping zelf-effectiviteit en sociale steun) die ze hebben, en de effecten hiervan op de ervaring van stress en herstel(behoefte). Verder onderzoekt ze of deze stressvolle situaties en dit proces zorgen voor uitholling of afname van deze hulpbronnen.
 • Miriam Engels
  Prioritising stress prevention in small enterprises – analysing psychosocial safety climate among users of a targeted web-based intervention.
  Miriam is betrokken bij het interdisciplinaire onderzoeksproject PragmatiKK, waarin een webinterventie werd ontwikkeld om werkstress te voorkomen of te verminderen (System P). Ze kijkt of er een verband is tussen de kenmerken van de kleine ondernemingen die werken met System P, het psychosociale veiligheidsklimaat binnen die ondernemingen en werkstress bij werkgevers en werknemers bij de start van de interventie..

Kijk voor meer informatie over de conferentie en het programma op de conferentiesite.