null ELSA Lab Anti-greenwashing: Een belangrijke stap in klimaatverandering en CO2-uitstoot

MW_GerardMertens_LozeGroeneBeloftes_22495_head_large.jpg

ELSA Lab Anti-greenwashing: Een belangrijke stap in klimaatverandering en CO2-uitstoot

Er is wereldwijd een groeiende behoefte aan betrouwbaar en maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren. Helaas maken sommige bedrijven - al dan niet bewust - gebruik van greenwashing om hun producten of activiteiten milieuvriendelijker of duurzamer te laten lijken dan ze werkelijk zijn. Greenwashing omvat misleidende of valse claims over de milieuvriendelijkheid van producten, diensten of bedrijfsactiviteiten. Dit schaadt niet alleen het milieu, maar ondermijnt ook het vertrouwen van consumenten. Daarom heeft de Europese Unie recentelijk wetgeving aangenomen om een einde te maken aan deze praktijken en consumenten beter te informeren over de duurzaamheid van producten.

Open Universiteit en APG samen tegen greenwashing

Om greenwashing aan te pakken, hebben de Open Universiteit en APG besloten om samen onderzoek te doen binnen het nieuwe ELSA Lab Anti-greenwashing. Daarbij wordt ingezet op AI-technologie en het gebruik van (alternatieve) databronnen om beter te kunnen identificeren en voorspellen om welke bedrijven het gaat. Dit alles vanuit de zogenaamde ELSA-by-design aanpak. Dit is een methode waarin de ethische, sociale en juridische aspecten leidend zijn bij het gebruik van data en de toepassing van AI. Peter Strikwerda, Global head of Digitalization & Innovation, APG Asset Management: 'Verantwoord beleggen en voorkomen van greenwashing liggen heel nauw aan het hart van APG. Wij kijken daarom erg uit naar dit mooie onderzoeksproject en de samenwerking met Open Universiteit en Brightlands Campus Heerlen'.

Greenwashing detecteren

Dit onderzoek is van groot belang om greenwashing te detecteren, voorspellen en voorkomen, aangezien het momenteel een van de belangrijkste obstakels is om de doelen van het Parijs klimaatakkoord te bereiken. Het ELSA Lab Anti-greenwashing brengt expertise op het gebied van data science en duurzaamheidsverslaggeving samen, in samenwerking met een van 's werelds grootste beleggers.

Grote verantwoordelijkheid

Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & duurzaamheid: 'Investeerders hebben een grote verantwoordelijkheid om het effect van investeringen op klimaatverandering in kaart te brengen en mee te wegen bij elke investering. Greenwashing zorgt voor intransparantie of een vertekend beeld wat een goede sturing van investeringen gebaseerd op verwachte klimaatimpact tegenhoudt. Dit benadeelt niet alleen de investeerders maar de hele maatschappij.'

Klimaatimpact en CO2-uitstoot

Het eerste onderzoek binnen het lab heeft tot doel de huidige benadering van ESG-beoordelingen (ESG staat voor milieu-, sociale en bestuurscriteria) te herdefiniëren, met een focus op klimaatimpact en CO2-uitstoot. Geavanceerde AI en datawetenschappen zullen worden ingezet om de hoeveelheid CO2-uitstoot vast te stellen en greenwashing door bedrijven te identificeren. Deze aanpak is van essentieel belang omdat de huidige gegevens over CO2-uitstoot vaak onvolledig of misleidend zijn.

Interdisciplinair onderzoek

'Met dit onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan de wereldwijde uitdaging om de gevolgen van klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden. Door nieuw te ontwikkelen onderzoeksmethoden te integreren met de praktische inzichten van het bedrijfsleven, zal dit onderzoek binnen het nieuwe ELSA lab een interdisciplinaire, samenwerkingsgerichte omgeving bevorderen die relevante inzichten oplevert die zullen bijdragen aan duurzame investeringsbeslissingen en een duurzame samenleving' Gerard Mertens, hoogleraar Financieel management.

Transparantie in klimaatinformatie

Het eerste onderzoek zal resulteren in een overzicht van greenwashing discoursen en publieke sentimenten, een set AI-modellen voor greenwashing detectie en richtlijnen voor het effectief detecteren en voorkomen van greenwashing. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2025 verwacht. Dit initiatief is een belangrijke stap naar meer transparantie in klimaatinformatie en betere geïnformeerde besluitvorming over duurzame investeringen. Het ELSA Lab Anti-greenwashing is een gezamenlijke inspanning tussen APG, de Open Universiteit, de Brightlands Smart Services Campus en de AI-hub Brightlands.

Onderzoeksteam Open Universiteit

Het multidisciplinaire onderzoeksteam van de Open Universiteit bestaat uit wetenschappers van de faculteiten Managementwetenschappen en Bètawetenschappen: Gerard Mertens (projectleider), hoogleraar Financieel management, Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & Duurzaamheid, Petru Curseu, hoogleraar Organizational behavior, dr. Deniz Iren, dr. Clara Maathuis en dr. Ali Ozbakir.

Het onderzoek is eind 2023 van start gegaan en zal in december 2024 worden afgerond.