null Eredoctoraat voor milieueconoom Jeroen van den Bergh

ALG_eredoctoraat2019_JeroenvandenBergh_head_large.jpg
Eredoctoraat voor milieueconoom Jeroen van den Bergh
De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh, ICREA onderzoekshoogleraar aan de Universitat Autònoma de Barcelona en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van den Bergh ontvangt de prijs vanwege zijn grensverleggende bijdragen aan het debat over milieubeleid die steunen op diepgaande inzichten verkregen uit het combineren van elementen uit de gedrags- en evolutionaire economie met milieueconomie. Het eredoctoraat wordt uitgereikt op donderdag 26 september 2019 in Heerlen tijdens de viering van de 35e dies natalis van de Open Universiteit.

Klimaatverandering is een actueel en urgent thema met vele haken en ogen. Op welke manier kun je zo’n ingewikkeld probleem adresseren? Hoe kunnen we technologische innovatie stimuleren, uitstoot beperken, en zorgen voor draagvlak voor beleid? Jeroen van den Bergh houdt zich al decennia bezig met deze thematiek, waarbij hij vooral benadrukt dat we de samenleving als een complex systeem moeten zien  waarbij regulering leidt tot vele onvoorziene effecten die de effectiviteit van beleid ondermijnen. Voorbeelden zijn een rebound-effect van energiebesparing, lekkage van emissies naar andere landen, en zelfs verschuiving van milieuproblemen. Deze verlopen via de kanalen van internationale handel, verplaatsing van bedrijven, reacties van oliemarkten, etc. Bij de analyse hiervan geeft Van den Bergh ruimschoots aandacht aan de rol van begrensde rationaliteit en sociale interacties van zowel consumenten als bedrijven. Op deze wijze kunnen meer robuuste, precieze en volledige adviezen voor milieu- en klimaatbeleid worden verkregen.

Zijn werk is van het hoogste wetenschappelijke niveau, wat al leidde tot toekenning van de Shellprijs door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en toekenning van Europa’s meest prestigieuze onderzoekfinanciering, namelijk een ERC Advanced Grant voor het project “Behavioral-evolutionary analysis of climate policy: Bounded rationality, markets and social interactions”. Een overzicht van zijn ideeën is te vinden in zijn recente boek Human Evolution Beyond Biology and Culture: Evolutionary Social, Environmental and Policy Sciences, uitgegeven in 2018 door Cambridge University Press.

De pleidooien van Jeroen van den Bergh voor een slim klimaatbeleid zetten de toon en hebben invloed, onder meer op het Nederlandse debat over een economie-brede CO2 heffing. Hij is een onvermoeibare spreker die vele lezingen geeft en ook op sociale media actief is om te zorgen dat het gepolariseerde debat over klimaatbeleid met de juiste argumenten wordt gevoed. Zie bijvoorbeeld zijn recente artikel Nederland moet klimaatclub met koolstofheffing initiëren in de Economisch-Statistische Berichten (ESB).

Erepromotor is prof. dr. Dave Huitema, hoogleraar Milieubeleid aan de faculteit Management, Science & Technology. Behalve aan Jeroen van den Bergh kent de Open Universiteit een tweede eredoctoraat toe aan schrijfster Carolijn Visser.

Jeroen van den Bergh