null Europese financiering voor onderzoek naar gebruik AI bij klimaatadaptatie

NW_gebruik_AI_klimaatadaptie_head_large.jpg
Europese financiering voor onderzoek naar gebruik AI bij klimaatadaptatie
Het grote Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 stelt uit de geldpot voor een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst bijna 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het project EIFFEL. Daarin onderzoekt de Open Universiteit samen met achttien andere Europese instellingen hoe de klimaatgegevens die de EU verzamelt slimmer en gemakkelijker te gebruiken zijn door de mensen uit de praktijk. Binnen EIFFEL ontwikkelt men daartoe hulpmiddelen op basis van kunstmatige intelligentie (AI-tools), die de complexe klimaatgegevens vertalen naar toepassing in een gemeente of stroomgebied. Dr. ir. Angelique Lansu, universitair docent aan de faculteit Bètawetenschappen (vakgroep Milieuwetenschappen) van de Open Universiteit, leidt het onderzoeksteam naar het gebruik van die klimaatgegevens in vijf Europese regionale en lokale klimaatprojecten.

AI tools voor klimaatdata

Het OU-onderzoeksteam gaat kijken naar de behoefte en het gebruik van klimaatdata door waterprofessionals in het stroomgebied van de Aa/Weerijs (Brabant). Ze doet dit samen met het klimaatadaptatieteam van de Provincie Noord-Brabant en het IHE Delft Institute for Water Education. Hierbij richt het team zich ook op het testen van het gebruik van tools die op basis van AI die mondiale klimaatdata beter beschikbaar stellen. De gebruikers krijgen zo de kans om lokale en regionale data over de effecten van klimaatadaptie weer terug te leveren aan de klimaatmodellen. Hierbij ligt de focus op veranderingen van koolstof (carbon) in de bodem bij herstel van ecosystemen.

Een groen weiland met een bruin gedeelte met wat water en roestkleurige plekken
Na een natuurlijke oplossing (in dit geval: verwijderen drainagepijpen) is direct natuurherstel te zien aan rode kwel Terzieterbeek (werk: ARK Natuurontwikkeling).

Ruim ton subsidie

Ook gaat de Open Universiteit samen met het gerenommeerde Finse milieu instituut SYKE een serie webinars organiseren over het onderzoek in de vijf EIFFEL klimaatprojecten; naast het eigen onderzoek naar water- en landgebruik beheer gaan deze over duurzame landbouw, transportbeheer, duurzame stedelijke ontwikkeling en bestendigheid tegen bosbranden. De EU stelt de Open Universiteit hiervoor ruim 128.000 euro beschikbaar. Projectleider van het overkoepelende EIFFEL is het Griekse Institute of Communication and Computer Systems van de Nationale Technische Universiteit van Athene, onder leiding van dr. Athanasia Tsertou.

Een Limburgs landschap met groene grashellingen, rijen bomen en kasteel Beusdael in de achtergrond
Stroomgebied Terzieterbeek, Geuldal

EU Interreg Co-Adapt

Dit EIFFEL onderzoek sluit aan op het werk van de vakgroep Milieuwetenschappen binnen het EU Interreg onderzoeksproject Co-Adapt: Climate Adaptation Through Co-creation. Daarin onderzoeken ze in acht Europese stroomgebieden, waaronder het gebied van de Aa/Weerijs, hoe stakeholders gezamenlijk – ondersteund door tools, komen tot natuurlijk oplossingen tegen droogte en overstromingen. Naast onderzoeksleider Angelique Lansu bestaat het team uit dr. Jikke van Wijnen, dr. Judith Floor en promovenda Borjana Bogatinoska.

 
Logo European Commission
 
Logo Eiffel