null Gino Camp benoemd tot bijzonder hoogleraar Effectief leren

OW_Benoeming_GinoCamp_19936_head_large.jpg
Gino Camp benoemd tot bijzonder hoogleraar Effectief leren
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Gino Camp benoemd tot bijzonder hoogleraar Effectief leren. De benoeming met een omvang van 0,2 fte is voor een periode van zes jaar en is ingegaan per 1 juni 2022. De bijzondere leerstoel is ingesteld in samenwerking met Thieme Meulenhoff en Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (het VAVO-netwerk).

De leerstoel Effectief leren

Binnen de leerstoel zal gekeken worden naar hoe het leerproces van leerlingen geoptimaliseerd kan worden met evidence-informed leer- en instructiestrategieën. De kwaliteit van het leerproces hangt af van verschillende invloeden. De leerling beïnvloedt het proces door de leer- en studeerstrategieën die hij/zij inzet. Maar daarnaast hebben ook de docent die de instructie verzorgt en de methode die de instructie voorschrijft een centrale invloed op de kwaliteit van het leren. De activiteiten die vanuit de leerstoel in gang worden gezet nemen zowel het perspectief mee van de docent als van de methode waarmee de lesstof wordt onderwezen. Inzichten uit cognitief-psychologisch wetenschappelijk onderzoek over hoe leren werkt worden vertaald naar de praktijk van de student, docent en de methodemaker en in een onderwijscontext onderzocht.

Over Gino Camp

Gino Camp is onderwijspsycholoog en promoveerde in 2006 op onderzoek naar de mechanismen achter het vergeetproces. Na zijn promotie richtte hij zich op de toepassing van wetenschappelijke kennis over cognitie in de onderwijspraktijk. Met de werking van het geheugen als basis onderzoekt hij hoe je als student en als docent het leerproces optimaal kunt stimuleren. Voor zijn bijdragen aan het onderwijs ontving hij in 2010 de Onderwijsprijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de Open Universiteit stond hij aan de wieg van een nieuw onderwijsmodel. Hij is mede-auteur van het boek Wijze Lessen, het onderwijsboek van het jaar in 2019. In datzelfde jaar ontving hij een Comenius Teaching Fellowship gericht op het implementeren van een digitale tool voor effectief studeren aan de Open Universiteit.

Portretfoto Gino Camp