null Hoe het onderwijs volwassenen beter kan ondersteunen in leerambities

OW_DigitalLearning_13661_head_large.jpg
Hoe het onderwijs volwassenen beter kan ondersteunen in leerambities
In levenlang leren zijn er net zoveel leerwensen als lerenden. Onderwijsinstellingen moeten daarom veel meer dan nu rekening houden met individuele kenmerken en persoonlijke voorkeuren van hun volwassen studenten. Ze moeten zorgen voor meer flexibiliteit in hun aanbod en meer aandacht voor informeel leren. Zo geven ze meer vrijheid om persoonlijke leerambities te plannen, uit te voeren en te beheren. Tijdens zijn promotie op 17 april 2015 aan de Open Universiteit presenteert Henry Hermans een online leersysteem, dat onderwijsinstellingen hierbij kan ondersteunen. De titel van zijn proefschrift luidt 'OpenU, ontwerp van een geïntegreerd systeem ter ondersteuning van een levenlang leren'.

Een levenlang leren

Mensen blijven aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt als ze zich permanent ontwikkelen en hun kennis op peil houden. Bovendien blijven zij op die manier sociaal en maatschappelijk bij. Dit is de gedachte achter het concept 'Een levenlang leren'. Dit levenlang leren lukt het best als mensen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat zij leren en hoe zij dat leren. Maar onderwijsinstellingen gaan nog te veel uit van onderwijs voor het grote geheel en zijn onvoldoende in staat het maatwerk te bieden dat nodig is om volwassen lerenden bij hun persoonlijke leerambities te ondersteunen.

Online ondersteuning

Hermans stelt dat veel meer maatwerk mogelijk is en presenteert in zijn dissertatie een online leersysteem, OpenU. Dit systeem is ontwikkeld, uitgewerkt en beproefd bij de Open Universiteit. Het ondersteunt volwassen lerenden bij het plannen, uitvoeren en beheren van hun leerambities. Naast de mogelijkheid voor het volgen van formele cursussen, leertrajecten en opleidingen bij een onderwijsinstelling, biedt het systeem ook tools voor planning, social networking, reflectie en kennisdeling op het persoonlijke vlak. OpenU biedt ook uitgebreide gebruikersprofielen die een helder beeld geven van alle kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan en van alle activiteiten die de lerende heeft ondernomen in het kader van zijn of haar leerambities. Lerenden hebben zo beter zicht op hun leerpad en zij kunnen gerichter zoeken naar mede-lerenden voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Efficiënt werken

OpenU biedt niet alleen tools voor lerenden, maar ook voor onderwijsaanbieders. Voor onderwijsontwikkelaars zijn er tools voor het ontwikkelen van cursussen die flexibel naar verschillende doelgroepen en in verschillende formules (bijvoorbeeld als onderdeel van een cursus of leertraject) kunnen worden uitgeleverd. En OpenU ondersteunt onderwijsinstellingen bij het toegangsbeheer en flexibel uitleveren van hun online materiaal.

Over Henry Hermans

Henry Hermans, (Heerlen, 1963) studeerde in 1988 af in Health Sciences aan de Universiteit van Maastricht. In 1989 ging hij aan het werk als onderwijstechnoloog en onderzoeker bij de Open Universiteit waar hij zich bezighield met leertechnologie, in het bijzonder elektronische leeromgevingen en leernetwerken. Zijn promotieonderzoek is gericht op het ontwerp en de ontwikkeling van een online systeem voor levenlang leren.

Promotie

Henry Hermans verdedigt zijn proefschrift OpenU: design of an integrated system to support lifelong learning op vrijdag 17 april 2015 om 16.00 uur aan de Open Universiteit. Zijn promotores zijn prof. dr. Rob Koper en dr. José Janssen van de Open Universiteit.