null Hoe u samenwerking tussen organisaties naar het next level brengt: de juiste vertegenwoordigers

CPPINNO_InnovatieOndernemers_14916_head_large.jpg
Hoe u samenwerking tussen organisaties naar het next level brengt: de juiste vertegenwoordigers
Webcolumn Management, Science & Technology deel 2 - door Nadine Roijakkers en Dieudonnee Cobben - september 2018

In deze post, nummer twee in deze reeks, zullen we een aantal –beknopte- management aanbevelingen bespreken om samenwerking tussen organisaties naar het next level te brengen. Dit op basis van het laatste nieuwe onderzoek zoals bekend bij de groep Managementwetenschappen van de faculteit Management, Science en Technology. Binnen samenwerkingsverbanden kan het een uitdaging zijn om de juiste mensen aan tafel te krijgen en te houden, zoals wordt geïllustreerd door deze quote van een senior manager uit het bedrijfsleven: 'Ik ben van mening dat de organisaties de juiste middelen hebben, maar ze moeten slimme mensen naar voren schuiven.'

Hoe te innoveren

Door de snelle veranderingen in technologie en klantvraag wordt het voor organisaties steeds lastiger om zelfstandig te innoveren. Om concurrentie en snelle veranderingen het hoofd te kunnen bieden werken organisaties steeds meer samen om zo innovatieve producten en diensten op de markt te kunnen brengen. Samenwerkingen stellen organisaties in staat sneller te reageren op veranderingen in de omgeving, technologie en klantvraag, doordat men gebruik kan maken van elkaars competenties om zo gezamenlijk een impact te creëren. Het is zeker een uitdaging voor organisaties om onze dynamische en complexe wereld te overleven, maar ook om ervoor te zorgen dat organisaties waar men mee samenwerkt niet alleen aan hun eigen belang denken.

Hoe de juiste vertegenwoordiger belangrijk is voor vertrouwen

Onze tweede aanbeveling is gericht op de juiste vertegenwoordiger; voor een succesvolle samenwerking is het van belang dat organisaties de juiste mensen naar voren schuiven om hen te vertegenwoordigen. In samenwerkingsverbanden zal niet iedere medewerker vanuit een organisatie in staat zijn om optimaal bij te dragen aan het samenwerkingsverband. De juiste medewerker van een organisatie zal de juiste middelen en kennis bijdragen, om zo ervoor te kunnen zorgen dat zijn/haar organisatie optimaal bijdraagt aan resultaat van het samenwerkingsverband. Om optimaal te kunnen bijdragen is het van belang dat de vertegenwoordiger draagvlak heeft binnen haar organisatie. Dit draagvlak houdt in dat de vertegenwoordiger het juiste netwerk, tijd en macht heeft binnen de organisatie, om zo de juiste kennis en middelen aan te trekken. Wanneer een vertegenwoordiger draagvlak heeft, zal hij/zij sneller in staat zijn om een bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband.

Dit resulteert in vertrouwen tussen vertegenwoordigers van organisaties; wanneer vertegenwoordigers van organisaties elkaar vertrouwen, zal het makkelijker worden om samen te innoveren. Zodra het vertrouwen groeit, wordt het voor partijen minder belangrijk om zaken contractueel vast te leggen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om flexibel te zijn en daarmee snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Kortom, de juiste vertegenwoordiger is essentieel voor succes!

De casus van de Kleine Aarde: het belang van de juiste vertegenwoordigers

Een real life case waarin het belang van de juiste vertegenwoordigers duidelijk naar voren komt is die van De Kleine Aarde in Boxtel. In dit samenwerkingsverband werken zeer diverse partijen, zoals een provinciale investeringsmaatschappij, een woonstichting, bouwbedrijf, sociale werkvoorziening en diverse scholen samen om een oude hoeve te verbouwen tot een duurzame, zelfvoorzienende community die zich richt op verschillende richtingen, zoals bijvoorbeeld bio-based technologieën, de energie transitie en de bijbehorende maatschappelijke transitie richting een circulaire economie.

Elke organisatie in de Kleine Aarde doet haar uiterste best om de juiste vertegenwoordigers naar voren te schuiven. De vertegenwoordigers zijn mensen die binnen de organisatie draagvlak hebben en weten hoe ze de juiste middelen, mensen en kennis uit hun organisatie kunnen aantrekken voor het bereiken van resultaat. De aanwezigheid van de juiste vertegenwoordigers zorgt voor vertrouwen tussen organisaties. Het vertrouwen dat hier uit voortvloeit heeft een grote invloed op het succes van het samenwerkingsverband; het vertrouwen tussen organisaties zorgt ervoor dat de Kleine Aarde stappen heeft kunnen maken in haar ontwikkeling. Kortom, de aanwezigheid van de juiste vertegenwoordigers speelt hier een grote rol in het vertrouwen tussen organisaties.

Bent u benieuwd op welke manieren u nog meer samenwerking binnen uw eigen organisatie kan stimuleren, wilt u meer leren over interessante casussen zoals de Kleine Aarde of wilt u meer weten over ondernemerschap, dan kunt u zich nu aanmelden voor het CPP Innovatiemanagement voor ondernemers. Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud, startdata en doorlooptijd.

Mocht u meer willen weten over onze management aanbevelingen in samenwerkingen, neem dan contact op met Nadine Roijakkers of Dieudonnee Cobben.