null Hoe u samenwerking tussen organisaties naar het next level brengt: de kracht van vertrouwen

MW_Samenwerken_15035_head_large.jpg
Hoe u samenwerking tussen organisaties naar het next level brengt: de kracht van vertrouwen
Webcolumn Management, Science & Technology deel 4 - door Nadine Roijakkers en Dieudonnee Cobben - oktober 2018

In deze post, de vierde en laatste in deze reeks, bespreken een - beknopte - management aanbeveling bespreken om samenwerking tussen organisaties naar het next level te brengen. Dit op basis van het laatste nieuwe onderzoek zoals bekend bij de groep Managementwetenschappen van de faculteit Management, Science & Technology.

Binnen samenwerkingsverbanden is het van groot belang dat mensen zich prettig voelen bij elkaar en er een gevoel van vertrouwen heerst, zoals wordt geïllustreerd door bijvoorbeeld de volgende quote:

'We hebben gepraat over vertrouwen, wat we samen gaan doen, wat we belangrijk vinden en hoe we in het project staan; nu kunnen we samen aan de slag!'

Hoe te innoveren

Door snelle veranderingen in technologie en klantvraag wordt het voor organisaties steeds lastiger om zelfstandig te innoveren. Om de concurrentie en die snelle veranderingen het hoofd te kunnen bieden werken organisaties steeds meer samen om zo innovatieve producten en diensten op de markt te kunnen brengen. Samenwerking stelt organisaties in staat sneller te reageren op veranderingen in de omgeving, technologie en klantvraag. Immers, men kan gebruik maken van elkaars competenties om zo gezamenlijk een impact te creëren. Het is een uitdaging voor organisaties om een dynamische en complexe wereld te overleven en om ervoor te zorgen dat organisaties waar men mee samenwerkt niet alleen aan hun eigen belang denken.

Hoe vertrouwen zorgt voor succes

Onze laatste aanbeveling is dan ook gericht op de aanwezigheid van vertrouwen. Voor een succesvolle samenwerking is het van belang dat partijen binnen een samenwerkingsverband elkaar vertrouwen. In samenwerkingsverbanden kan in het begin vaak een gevoel van wantrouwen bestaan; partijen weten nog niet zo of de andere partijen te vertrouwen zijn, of ze hun afspraken nakomen, of ze de juiste kennis en middelen in huis hebben, etc. De ene partij vreest dat de andere partij er met alle kennis vandoor gaat. Deze angst kan minder worden en zelf verdwijnen zodra partijen elkaar beter beginnen te leren kennen en elkaar gaan vertrouwen. Het ontwikkelen van vertrouwen is een complex proces; het kan worden gestimuleerd door elkaar vaak te ontmoeten, maar er zijn ook andere factoren die vertrouwen kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de reputatie en het karakter van de partijen en de aanwezigheid van externe factoren zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een subsidie.

Om dieper in te gaan op een van deze voorbeelden, als er bijvoorbeeld bekend is dat een partij vaker heeft gefunctioneerd in samenwerkingsverbanden en zich hierin telkens goed heeft gedragen, zal het vertrouwen in deze partij stijgen bij andere partners in het samenwerkingsverband. Het ontwikkelen van vertrouwen wordt meestal gecoördineerd door het aansturende team van een samenwerkingsverband.

Zowel leiderschap, de juiste vertegenwoordigers als open communicatie zorgen er uiteindelijk voor dat er vertrouwen wordt gecreëerd tussen partijen, om zo innovatie mogelijk te maken. Zodra er vertrouwen te vinden is tussen partijen, wordt het eenvoudiger om samen te innoveren. Wanneer het vertrouwen groeit, wordt het voor partijen minder belangrijk om zaken contractueel vast te leggen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om flexibel te zijn en daarmee snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Kortom, vertrouwen is essentieel voor succes!

De casus van de Techruption Blockchain track: het belang van vertrouwen

Een real life case waarin het belang van vertrouwen duidelijk naar voren komt is die van de Blockchain track van het Techruption programma van de Brightland Smart Services Campus. In dit samenwerkingsverband werken zeer diverse partijen, zoals een onafhankelijk onderzoeksinstituut, een pensioenfonds, universiteiten en banken samen om innovaties op het gebied van Blockchain te ontwikkelen. De track is gericht op het versnellen van innovatie processen door middel van het vormen van een samenwerkingsverband rondom blockchain technologie.

De programma manager van de Blockchain track is als geen ander in staat om vertrouwen te creëren tussen de partijen in het samenwerkingsverband. Het vertrouwen tussen partijen is hoog; partijen vertrouwen elkaar, werken nauw samen en geloven in het samenwerkingsverband. Kennistekorten tussen partijen zijn verkleind, er is een gezamenlijke cultuur ontwikkeld en coaches zijn aanwezig tijdens brainstormsessies om partijen te verbinden en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kennis heeft over innovatieprocessen. Het gevolg hiervan is dat de partijen dichter naar elkaar zijn gegroeid en steeds meer zijn gaan functioneren als een team. Dit team is in staat om unieke innovaties te ontwikkelen. Kortom, de aanwezigheid van vertrouwen speelde hier een grote rol voor het succes van samenwerkingsverbanden.

Bent u benieuwd op welke manieren u nog meer samenwerking binnen uw eigen organisatie kan stimuleren, wilt u meer leren over interessante casussen zoals het Techruption programma of wilt u meer weten over ondernemerschap, dan kunt u zich nu aanmelden voor het CPP Innovatiemanagement voor ondernemers. Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud, startdata en doorlooptijd.

Mocht u meer willen weten over onze management aanbevelingen in samenwerkingen, neem dan contact op met Nadine Roijakkers of Dieudonnee Cobben.Meer columns