null Lineaire algebra en stochastiek

Lineaire algebra en stochastiek

  • Informatica
  • IB0602
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deel 1 van de cursus gaat over lineaire algebra. We bekijken hoe we stelsels van lineaire vergelijkingen kunnen oplossen. Verder behandelen we de representatie van stelsels in matrices, waarna we onderzoeken hoe we met matrices kunnen werken en waar ze voor gebruikt kunnen worden. We eindigen dit deel met twee toepassingen van de lineaire algebra. We bekijken lineaire optimalisatie problemen, die voorkomen in de logistiek en zullen deze oplossen met de simplexmethode. Daarna behandelen we de basis van computer graphics aan de hand van lineaire algebra.
Deel 2 van de cursus gaat over stochastiek. Aan bod komt hoe we verzamelde gegevens kunnen ordenen en presenteren. We bieden je een wiskundige basis voor kansmodellen en introduceren verschillende kansverdelingen. Je leert hoe je parameters voor de kansverdelingen kunt schatten en toetsen. Ook dit deel sluiten we af met een toepassing: wachtrijen. Veel processen kunnen worden gemodelleerd met wachtrijen. Vragen over hoelang een behandeling duurt, of hoe groot de kans is dat een proces blokkeert, beantwoorden we met stochastiek.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus heb je:
1. theoretische kennis en vaardigheden voor het oplossen van wiskundige vraagstukjes op de volgende onderwerpen:
- lineaire vergelijkingen, oplosmethoden en Gauss-eliminatie,
- vectoren en matrices en de samenhang met lineaire functies,
- lineaire optimalisering, Simplexmethode,
- combinatoriek en kansrekening,
- stochastiek (stochastische variabelen, verwachtingen en variantie),
- kansfuncties en kansverdelingen,
- statistiek (beschrijvende statistiek, regressie, hypothese toetsen),
- wachtrijen (loketmodellen en blokkeringsfuncties).
2. praktische vaardigheden voor het opstellen en analyseren van eenvoudige wiskundige modellen voor informaticaproblemen,
3. (basale) algemene wiskundige vaardigheden, zoals het opstellen van een wiskundig bewijs of een wiskundig probleem stap voor stap reduceren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van je aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat je inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Het is bij aanmelden noodzakelijk dat de voorkennis op peil is.

Voorkennis

Bij de start van de cursus wordt verondersteld dat de voorkennis op middelbareschoolniveau is. Dat betekent dat kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen op peil en actueel zijn:
- getallen en verzamelingen,
- algebra,
- meetkunde,
- functies en grafieken,
- Vergelijkingen en ongelijkheden.

Kijk voor meer informatie over hoe je kunt testen of je voorkennis op peil is, of hoe je die kunt verbeteren op: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/basiskennis-wiskunde-voor-informatica.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er is een keer per jaar een serie online begeleidingsbijeenkomsten in het derde en vierde kwartiel (opnames van eerdere series zijn beschikbaar). Het is van belang dat voor de start van die bijeenkomsten het voorkennisniveau op peil is. De voorkennis wordt niet behandeld, maar bekend verondersteld.
Daarnaast kun je huiswerkopgaven maken en insturen. Je krijgt daar een persoonlijke terugkoppeling op.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica en Informatiekunde Utrecht, onder voorbehoud
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. J. Moerman
vr 16-02-2024 / startbijeenkomst / tjid wordt nader bekend gemaakt
Tijdig aanmelden via: ou.nl/inf-studiedag

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.dr. J. Moerman
1. wo 13-03-2024 / 19.00-20.30 uur
2. wo 10-04-2024 / 19.00-20.30 uur
3. wo 08-05-2024 / 19.00-20.30 uur
4. wo 05-06-2024 / 19.00-20.30 uur
5. wo 26-06-2024 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

24-04-2024 19:00, 10-07-2024 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Digitale leeromgeving

In de online leeromgeving vind je het rooster voor de cursus. Via de leeromgeving kun je deelnemen aan de virtuele klas voor de begeleidingsbijeenkomsten. Ook tref je in de leeromgeving de zelftoetsen en de huiswerkopgaven aan.