INF_Toetsen_10424_head_large.jpg
Informatica of Informatiekunde studeren
Heeft u studieambities op het wetenschapsgebied Informatica of Informatiekunde? Onderstaand geven wij een overzicht van alle opleidingen en studieprogramma’s.

Focusopleiding Digitale transformatie

Digitalisering dringt steeds verder door in organisaties en verander- en verbeterprojecten kennen daardoor bijna altijd een grote IT-component. Het initiëren en aansturen van dergelijke projecten vraagt derhalve een combinatie van kennis van organisaties, werkprocessen, medewerkers en IT. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij aanvang van een project al nagedacht dient te worden hoe IT kan worden ingezet om de verandering te ondersteunen en hoe deze kan helpen bij het bereiken van de strategische organisatiedoelstellingen. Gedurende de uitvoering van het project dienen bij het herontwerp van de organisatie de nieuwe werkprocessen en het IT landschap hand in hand te worden ontworpen. Daarnaast vergt het ook een specifieke project management aanpak die rekening houdt met de IT-component in het project. Al deze aspecten komen aan de orde in deze focusopleiding.

Meer informatie...

Bachelor Informatica

Deze opleiding is uitermate geschikt voor informatici die verder willen groeien in hun functie als adviseur, programmeur, ontwerper of beheerder van ICT-toepassingen. U krijgt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen en een uitstekende vakinhoudelijke basis. U leert hoe het er nu aan toe gaat, maar gaat ook nadenken over hoe u zelf nieuwe dingen kunt onderzoeken. Zo bent u straks competent om ICT- toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, beheren en exploiteren en te adviseren over de toepassing van ICT-systemen.

Bachelor Informatiekunde

Deze opleiding biedt u een goed beeld van ICT binnen een organisatie en hoe daarin te opereren. Vragen als ‘Welke eisen moet je stellen aan een informatiesysteem?’, ‘Hoe kom je erachter wat de klant precies wil?’, en ‘Hoe implementeer je het gebouwde systeem in een bedrijfssituatie?’ komen daarbij aan bod. U krijgt een uitstekende vakinhoudelijke basis, zodat u als projectleider, analist of adviseur in een ICT-omgeving verder kunt groeien. Bovendien is er ruime aandacht voor de praktijk. Zo kunt u straks ICT-toepassingen initiëren, mede ontwikkelen, de ontwikkeling van ICT-systemen begeleiden en adviseren over de toepassing van deze systemen.

Krijg een indruk van de inhoud van cursussen uit de bachelorprogramma’s in de snapshots Informatica en Informatiekunde.

Meer informatie over de bachelor Informatica

Meer informatie over de bachelor Informatiekunde

Open bachelor

Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via deze Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.

Meer informatie over de Open bachelor Informatica

Meer informatie over de Open bachelor Informatiekunde

Master Computer Science

Deze brede opleiding, gebaseerd op de pijlers softwaretechnologie en informatiesystemen, volgt op de bacheloropleiding Informatica en biedt u de mogelijkheid tot verdieping en specialisatie. Zodat u uitgroeit tot een academische ingenieur die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden. Een expert die gebruik maakt van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. U gaat onder meer aan de slag met het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten in de informatica aan de hand van actuele problemen. Ook leert u systemen ontwikkelen met gebruikmaking van de nieuwste technieken en inzichten.

Meer informatie over de master Computer Science

Master Software Engineering

Deze opleiding biedt u de academische scholing die u nodig heeft om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van software. U krijgt niet alleen een goed overzicht over het vakgebied, maar bent straks ook in staat om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor uw werkgever. Zo leert u bij het ontwikkelen en onderhouden van hoge kwaliteitssoftware rekening houden met zowel de procesmatige als de technische kant. U verdiept zich daarbij in de deelgebieden software architecture, software quality management en software quality assurance.

Meer informatie over de master Software Engineering

Master Artificial Intelligence

De master Artificial Intelligence stoomt je klaar voor de toekomst met AI. Artificial Intelligence (AI) ontketent op dit moment een nóg grotere revolutie dan de ontdekking van elektriciteit. Van onderwijs tot zorg en bedrijfsleven: alle sectoren moeten zich inspannen om bij te blijven. De roep om slimme AI-professionals is enorm. Want hoe verbeter je diensten, processen en producten met AI? Zonder de veiligheid en privacy van mensen uit het oog te verliezen? Je leert zélf data- en modelgebaseerde AI-programma’s evalueren, ontwerpen en implementeren op een academische, ethische en transparante wijze.

Meer informatie over de master Artificial Intelligence...

Master Business Process Management and IT (MSc)

Deze opleiding is zeer geschikt voor IT-analisten, business-analisten, proceseigenaren en consultants die willen doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau. U kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen, ontwerpt nieuwe of her-ontwerpt bestaande werksystemen en zoekt naar manieren om verbeteringen voor de organisatie te realiseren. Bovendien leert u om te gaan met IT-Governance en algemeen management op IT-gebied, waarbij de rol van IT in de organisatie mede beslissend is. Tijdens de studie voert u ook concrete projecten uit, bijvoorbeeld binnen uw werksituatie. De opgedane kennis kunt u in veel gevallen direct toepassen op uw werksituatie.

Meer informatie over de master Business Process Management and IT

Premasters

De Premasters Formele technieken 1 en 2 zijn uitsluitend bedoeld voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding maar van wie de kennis over discrete wiskunde, logica, datastructuren en algoritmen, formele talen, programmeertalen en security op voldoende niveau moet worden gebracht.

Meer informatie over de premaster Formele technieken 1: discrete wiskunde en logica en premaster Formele technieken 2: datastructuren, formele talen, programmeertalen en security...

Vrije masteropleiding

Wilt u een masteropleiding volgen, maar wilt u een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? De vrije master is een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze andere wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken en zelf de gewenste verdieping bepalen. Aan de basis ligt een bepaald aantal verplichte cursussen uit de masteropleidingen Computer Science of Software Engineering, u vult deze aan met zelfgekozen cursussen van andere wetenschapsgebieden. Een voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een samenhangend geheel.

Een vrije masteropleiding moet vooraf door de Commissie voor de examens worden goedgekeurd en deze beslist vervolgens ook tot welke opleiding het betreffende masterprogramma behoort. De Regeling vrije masteropleiding Open Universiteit treft u aan bij onze Regelingen en procedures: Regeling vrije masterprogramma.

Heeft u behoefte aan meer informatie vraag dan een adviesgesprek aan.

Certified Professional Programs

Wilt u zich graag verder professionaliseren en binnen uw organisatie efficiënt uw competenties inzetten? De verschillende Professional Programs zijn praktijkgerichte trajecten op academisch niveau die u naast uw werk kunt volgen. De studie is gericht op de ontwikkelingen in de maatschappij en de uitdagingen waar organisaties en hun medewerkers voor staan. De verbinding tussen theorie en de uw eigen praktijksituatie is een van de belangrijkste uitgangspunten. U krijgt een aantrekkelijke mix aangeboden van academisch cursusmateriaal en praktijkgerichte opdrachten. De studie bestaat uit een combinatie van zelfstudie en maandelijkse bijeenkomsten.

Meer informatie...

Voortentamen wiskunde T

Wilt u een masteropleiding volgen aan de TUDelft? Wanneer u een hbo-opleiding heeft afgerond is het volgen van een schakelprogramma een vereiste om toegelaten te worden. Om toegelaten te worden tot het schakelprogramma moet u slagen voor het voortentamen Wiskunde T. De Open Universiteit neemt de tentamens in opdracht van de TUDelft af. De tentamens zijn wekelijks in een van onze studiecentra af te leggen.

Meer informatie...

Contact

Faculteitsbureau Bètawetenschappen
mst@ou.nl
+31 (0)45 576 2777
Meer informatie