Snapshots Informatica en informatiekunde
Snapshots van cursussen Informatica en Informatiekunde
Een aantal cursussen hebben een snapshot waarmee een inkijkje in de cursus wordt geboden. Een snapshot bestaat uit enkele geselecteerde hoofdstukken uit het cursusmateriaal die u gratis kunt inzien.

De geselecteerde hoofdstukken in de snapshots zijn niet alleen interessant om een beeld van de cursus te vormen. Ze kunnen ook elk afzonderlijk worden bekeken en geven dan informatie over een bepaald onderwerp.

Bij de volgende cursussen kunt u snapshots bekijken:

IB0102 Inleiding informatica
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Het vakgebied informatica
  Verzamelingenleer
  Programmeren
  Voorbeeld tentamen
IB0302 Relationele databases
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Normalisatie
  Start SQL
IB0502 Model-driven development
  Zie snaphot voorgaande cursus:
T37121. Model-driven development
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Van informatiemodel naar informatiesysteem
IB0602 Lineaire algebra en stochastiek
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Lineaire vergelijkingen
IB0802 Formele talen en automaten
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Eindige automaten
  Limits of algorithmic computation
IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T42241. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Objectgeoriënteerd ontwerpen
  Overerving (1)
  Eindtoets
  Register
  Programmeerprojecten bij de eerste twee hoofdstukken (.zip)
  Installatiehandleiding Eclipse
  Handleiding gebruik Eclipse
  Handleiding installatie programmeerprojecten
IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T34141. Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Domeinmodellen
  Eindtoets
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T25151. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Verkiezingen in Java
  Eindtoets
  Tegels (.zip)
  Verkiezingen (.zip)
IB1302 Besturingssystemen
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T27231. Besturingssystemen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
IB1502 Datastructuren en algoritmen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Arrays and linked lists
  Recursion
  Stacks and queues
  Eindtoets
  Huiswerkopgaven: voorbeeldserie
  Huiswerkopgaven: uitwerking
IB1602 Functioneel programmeren
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T01211. Functioneel programmeren
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Opdracht 1: Functionele figuren
  Startversie bij de eerste opdracht (.zip)
  Installatiehandleiding software
  Eindtoets
IB1802 Security en IT
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T20221. Security en IT
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Security en IT: inleiding
  Bedreigingen voor computernetwerken - voorkomen van een aanval
  Eindtoets
IB1902 Webapplicaties: de clientkant
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T58221. Webapplicaties: de clientkant
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Internet en het World Wide Web
  HTML
  CSS
  Inleiding JavaScript
  Functies, objecten, arrays en exceptions
  Reader Eloquent JavaScript
IB2102 Enterprise Modeling
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Block I Basic concepts
  Block II Enterprise Modeling
IB2502 Requirements voor informatiesystemen
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T65311. Requirements engineering
  Inhoudsopgave van het tekstboek
  Informatie over de tool Objectiver
IB2702 Concepten van programmeertalen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Waarden en typen
  Andere paradigma's en concepten
  Eindtoets
IM0001 Academic Writing nieuw
  Academic writing
IM0002 Business Intelligence
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Workbook tot en met Learning unit 5
IM0003 Enterprise Architecture
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Dynamische architectuur
  Principes van het jezuïetenonderwijs en Tarski's conventie-T
IM0101 Research Preparation
  Opdrachtomschrijving Research preparation
IM0102 Design Patterns nieuw
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Strategy en Bridge
IM0103 Rule Based Design for CS
  Zie snapshot voorgaande cursus:
T18321. Ontwerpen met bedrijfsregels
  Rule Based Design - Contents
  Rule Based Design - Concepts and relations
  Business Rules Manifest - De grondbeginselen van onafhankelijke regels
IM0104 Business Processes
  Zie snapshot voorgaande cursus:
B44322. Bedrijfsprocessen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Procesdefinitie en -identificatie
IM0202 Software Evolution
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Opdracht 1: Softwaremetrieken
  A Practical Model for Measuring Maintainability
  Introductie
  Opdracht 1: Softwaremetrieken
  A Practical Model for Measuring Maintainability
IM0203 Software Architecture
  Colofon en inhoudsopgave
  Introduction to software architecture
  Requirements engineering and quality attributes
  Architectural patterns
IM0204 IT-Governance
  Zie snapshot voorgaande cursus:
B70332. IT-Governance
  Introductie
  Introductie, selectie auditorganisatie, samenstellen auditteam en planning werkzaamheden
  Kansen en bedreigingen
  Individueel eindverslag
  The IT-Governance Audit (IGA)
IM0303 Software Life Cycle
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Life Cycle Models
  A Spiral Model of Software Development and Enhancement
  Requirements Engineering: Setting the Scene
IM0304 Data Governance
  Werkboek: colofon en inhoudsopgave
  Werkboek: introduction
  Werkboek: overzicht audit opdracht en studietaken
  Reader: colofon en inhoudsopgave
IM0403 Rule-based Design
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Ampersand
  Concepts and Relations
IM0503 Data Analytics
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Charts in RapidMiner
  Association Rule Mining
T05211 Requirements voor informatiesystemen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Stakeholders
  Eindtoets
T07351 Software engineering
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Aspect-oriented software enigineering
  Eindtoets
T21331 Webapplicaties: de serverkant
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Java Server Pages
  Eindtoets
  Korte programma's (.zip)
  Uitwerkingen van de opdrachten (.zip)
T35231 XML: theorie en toepassingen
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  XML in perspectief
  Beginselen van XML
  Eindtoets
  Eclipse en Oxygen (30-dagenversie)
  Projectbestanden (.zip)
T39311 Organisatie van ict in bedrijven en ketens
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Vormen van online dienstverlening door overheden
  Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties in ketens
T41111 Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen
  Studeerwijzer Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen
T41221 Logica en informatica
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Propositielogica: syntax en semantiek
T50221 Programmeerpracticum
  Handleiding Programmeerpracticum
T56211 Kunstmatige intelligentie
  Colofon en inhoudsopgave
  Introductie
  Fuzzy expert systemen
  Zelf experimenteren met fuzzy logic (.zip)
  Handleiding software