null Welk innovatietype past bij jouw organisatietype?

MW_MarcWijngaarde_Innovatiemanagement_19851_head_large.jpg
Samenleving
Welk innovatietype past bij jouw organisatietype?
Innovatiemanagement bestaat uit het organiseren, controleren en uitvoeren van activiteiten, processen en beleid die leiden tot het creëren van nieuwe waarde voor een organisatie en haar klanten. Daarbij komen onder andere organisatiekunde, ondernemerschap en verandermanagement om de hoek kijken. Zoals al uit deze definitie naar voren komt: innovatiemanagement is een breed begrip.

'Omdat innovatiemanagement een breed veld beslaat, verdient het de voorkeur om meer in de breedte dan in de diepte te kijken', zegt Marc Wijngaarde, universitair docent Innovatiemanagement. Je begint met de duiding van het containerbegrip 'innovatie' en gaat vervolgens na aan welke - zeg maar - knoppen je moet draaien om een bepaalde innovatiewens uit te kunnen voeren. Op die manier ontdek je welk innovatietype op jouw organisatietype van toepassing is. Dat bepaal je dus zelf, je maakt uiteindelijk je eigen innovatiemodel. Daartegenover staat de one-size-fits-all aanpak, zoals je die vaak tegenkomt in boeken over innovatiemanagement die zijn geschreven door auteurs met kennis en succes op één specifiek innovatiegebied.'

IKEA-methode

'Die boeken volgen als het ware de IKEA-methode: lees stap voor stap de gebruiksaanwijzing en dan kom je waar je zijn moet. Vertaald naar innovatiemanagement kom je dan uit op één stapsgewijs opgebouwd, generiek innovatiemodel. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar als je weet dat er talloze organisatietypen zijn, kun je op je klompen aanvoelen dat een standaardmodel niet voor iedereen werkt. Neem aan de ene kant een huisartsenpraktijk en aan de andere kant Shell. Die hebben logischerwijs totaal andere innovatiebehoeften om extra veerkracht toe te kunnen voegen aan hun organisatie in een voortdurend veranderende wereld.'

Incrementele innovaties

'Net als talloze organisatietypen heb je een even groot aanbod aan innovatietypen. In grote lijnen kun je een onderscheid maken tussen incrementele en radicale innovaties. Een voorbeeld van een incrementele innovatie is een wasmiddel waaraan een nieuwe chemische stof is toegevoegd. Het gaat dan in feite om een marginale verbetering van een bestaand product. Dit meteen met de toevoeging van de vraag of er dan werkelijk sprake is van een verbetering of dat het enkel gaat om een verkoopbevorderende marketingkreet. Een ander willekeurig voorbeeld: om de zoveel jaar komt er een nieuw Opel Corsa-model op de markt. Nieuw in die zin dat pak ’m beet de koplampen of sierstrippen zijn aangepast. Ook dat valt binnen de categorie marginale verbetering van een bestaand product.'

Radicale innovaties

'Radicale innovaties omvatten compleet nieuwe of disruptieve producten en diensten in de markt, zoals destijds het geval was bij de introductie van de iPhone. Ook bij radicale innovaties speelt de vraag of die benaming altijd volkomen terecht is. Kijk naar de bankenwereld. De blockchaintechnologie werd ook daar met veel tromgeroffel aangekondigd en die zou voor een enorme revolutie zorgen door onder meer het betalingsverkeer veiliger en sneller te laten verlopen. Omdat een blockchain een soort database is waarin allerhande transacties op verschillende computers decentraal zijn opgeslagen, waardoor die transacties onveranderbaar zijn. Intussen is het tromgeroffel verstomd. De toepassing van blockchaintechnologie zal absoluut van meerwaarde zijn binnen specifieke sectoren. Maar het is de vraag of de wereld daar daadwerkelijk wezenlijk door verandert, zoals enkele jaren geleden nog met veel stelligheid werd gesuggereerd.'

Innovatiemanagement studeren

De bachelorcursus Innovatiemanagement behandelt de belangrijkste innovatiethema’s en legt daarmee een stevige basis voor het volledige vakgebied. Een deel van de bovenstaande onderwerpen komt in deze cursus aan bod. Je leert zelf te bepalen welke methoden en technieken je kunt toepassen om vernieuwingen door te voeren binnen je eigen organisatie. Handboeken, wetenschappelijke artikelen en videofragmenten over innovatiebouwstenen geven je de kennis die je kunt toepassen in een aantal casussen. De taken die je daarbij uitvoert rond typische innovatietrajecten binnen verschillende organisaties geven je inzicht in hoe je aan de slag moet gaan in je eigen werkveld.