Innovatiemanagement

Innovatiemanagement

  • Managementwetenschappen
  • MB2602
  • 5 EC
  • Dit product is tijdelijk niet leverbaar
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Het belang van veerkracht van bedrijven wordt steeds meer onderkend in de managementwetenschappen en in de praktijk. Veerkrachtige ondernemingen kunnen zich snel aanpassen aan de veranderende wereld om hen heen. Met name innovatieve organisaties kunnen dit goed. Innovatie is daarom een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van veerkrachtige organisaties.

Er zijn boekenkasten volgeschreven over innovatie en management van innovatie. Wat veel van deze innovatiemanagementboeken gemeen hebben is dat ze kant-en-klare stappenplannen en/of methodes presenteren waarmee organisaties succesvol kunnen innoveren. De onderliggende boodschap is ‘Volg deze methode en/of stappen en succes is gegarandeerd!’. Zonder een kwalitatief oordeel te willen vellen over deze handboeken geven we alvast aan dat deze cursus geen succesrecept belooft.

Wel biedt deze cursus je de basis om zelf een gedegen keuze te maken welke stappenplannen, methodes en technieken bij jou en je organisatie passen. Innovatie is namelijk een breed begrip waarbij allerlei aspecten aan de orde komen. Er is veel overlap met aanverwante takken van sport binnen de bedrijfskunde, zoals strategie, organisatiekunde, entrepreneurship en change management, om er maar een paar te noemen. Alles hangt met elkaar samen en is met elkaar verknoopt.

Om dit complexe geheel goed inzichtelijk te maken behandelen we een aantal thema’s die volgens ons essentieel zijn bij het denken over innovatiemanagement. Achtereenvolgens gaan we in op diverse aspecten waarmee je te maken krijgt als je gaat innoveren in organisaties: de fundamenten van innovatiemanagement, de strategische context, management en leiderschap, innovatieve structuur, creatieve cultuur, de lerende organisatie, grip op innovatie, het designproces, change management en het ‘gat in de markt’.

Enerzijds is dit een klassieke cursus waarin je de desbetreffende lesstof per thema bestudeert in het tekstboek en een digitale reader. Tussentijdse zelftoetsen per thema geven je een idee in hoeverre je de stof beheerst. Anderzijds illustreren videofragmenten in de digitale leeromgeving de theorie en helpen casussen je om de theorie in de praktijk te ervaren.

Zoals gezegd biedt de cursus geen stappenplan dat succesvolle innovatie garandeert. Wel leer je de belangrijkste ontwerpprincipes van innovatie kennen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van een innovatieve organisatie. Na het volgen van deze cursus ben je dan ook beter in staat om je innovatieproblematiek scherper te formuleren en zo de juiste innovatie hulpvraag te kunnen stellen.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- de fundamentele concepten van innovatie benoemen,
- innovatie in een strategische context plaatsen,
- het belang van ‘management leiderschap’ voor innovatie beschrijven,
- de structuurelementen beschrijven die van belang zijn voor innovatie,
- ‘creativiteit bevorderende methodes’ beschrijven,
- het begrip ‘lerende organisatie’ beschrijven,
- enkele methoden om grip te houden op innovatie (innovatiebeheersmethoden) beschrijven,
- de basisprincipes van ‘verandermanagement voor innovatie’ beschrijven,
- uitleggen waar ‘kansen voor innovatie’ op fundamenteel en pragmatisch niveau vandaan komen.

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is 1 september 2022. Aanmelden kan vanaf 17 augustus 2022.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Aanmeldingsdata

Deze cursus zal naar verwachting verschijnen per 17-08-2022.
Aanmelden is mogelijk vanaf deze datum.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Automatische feedback bij zelftoetsen en tutorfeedback op casus opdrachten.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het handboek Innovatiemanagement van Huizingh (2019) en een online leeromgeving met digitale versies van delen uit het handboek Innovatiemanagement van Bossink (2018), wetenschappelijke artikelen en enkele casussen aan de hand waarvan je opdrachten zult maken.

Mediagebruik

Enkele videofragmenten.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en de begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.