Innovatiemanagement

Innovatiemanagement

  • Managementwetenschappen
  • MB2602
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

We leven in een tijd waarin markten, technologie en omstandigheden zich razendsnel ontwikkelen, terwijl er wereldwijd complexe maatschappelijke uitdagingen aangepakt moeten worden. In dit dynamische speelveld is de veerkracht van bedrijven steeds belangrijker. Veerkrachtige ondernemingen begrijpen dat omstandigheden voortdurend evolueren en weten zich daarop aan te passen. Innovatie speelt hierbij een sleutelrol en is een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van organisaties met een hoge mate van veerkracht. Innovatie komt natuurlijk niet vanzelf tot stand maar vergt regie: innovatiemanagement. En dat is precies waarover deze cursus gaat.
Uitgangspunt van de cursus is dat iedere organisatie behoefte heeft aan een eigen specifiek innovatiemodel. Daarom behandelen we een aantal thema’s die essentieel zijn bij het denken over innovatiemanagement. Je kunt deze thema’s opvatten als bouwstenen om je eigen innovatiemodel te ontwikkelen. We starten de cursus met een aantal fundamentele vragen over innovatie en vervolgens maak je kennis met:
• de strategische context waarin innovatie zich afspeelt binnen organisaties
• de rol van leiderschap en innovatierollen
• de invloed van organisatiestructuur
• de rol van creativiteit
• het belang van leren en de lerende organisatie
• hoe grip te houden op het innovatieproces
• hoe om te gaan met weerstand bij innoveren
• de rol van de externe omgeving op het innovatieproces.
Enerzijds is dit een klassieke cursus waarin je de cursusstof per thema bestudeert in het tekstboek en een digitale reader. Anderzijds illustreren videofragmenten in de digitale leeromgeving de theorie en helpen casussen je om de theorie in de praktijk te ervaren en toe te passen. Tussentijdse zelftoetsen en het oefententamen geven je ten slotte een idee in hoeverre je de stof beheerst.
Na afloop van de cursus kun je je innovatieproblematiek scherper formuleren. Zodoende kun je de juiste innovatiehulpvraag stellen waarmee je vervolgens je eigen innovatiemodel kunt ontwikkelen, toegespitst op jouw innovatiebehoefte. Met deze kennis en vaardigheden weet je waarover je het hebt en ben je een stevige sparringpartner bij innovatievraagstukken.


Bekijk ook eens de video met een introductie over deze cursus door de docent, Marc Wijngaarde.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Automatische feedback bij zelftoetsen en tutorfeedback op casus opdrachten.

Docenten

Dhr. dr. ir. M. Wijngaarde BA (examinator) en dhr. dr. W. Ooms (plv. examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het handboek Innovatiemanagement van Huizingh (2019) en een online leeromgeving met digitale versies van delen uit het handboek Innovatiemanagement van Bossink (2018), wetenschappelijke artikelen en enkele casussen, aan de hand waarvan je opdrachten zult maken.

Mediagebruik

Enkele videofragmenten.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en de begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.