null Internationale ervaring van leerlingen zichtbaar maken met open badges

OW_Badges_14667_head_large.jpg
Digital Learning
Internationale ervaring van leerlingen zichtbaar maken met open badges
Een internationale uitwisseling is een enorme ervaring voor de betrokken leerlingen. Maar wat houdt die ervaring concreet in? Wat hebben ze nu precies geleerd? Welke vaardigheden hebben ze opgedaan? Er is een werkwijze nodig om de opgedane kennis en vaardigheden te beoordelen en op een algemeen erkende manier zichtbaar te maken. Om aan die behoefte tegemoet te komen heeft het Welten-instituut samen met Europese partners Open Badges ontwikkeld. Dit project, GO2B, is inmiddels afgerond, maar de badges blijken aan een behoefte te voldoen. Ook nu het project is afgerond gaan organisaties en scholen verder met de badges.

Uitwisseling Nederland/Vlaanderen en India

Een van de partijen die de GO2B badges heeft aangepast voor gebruik in een eigen pilot is EUMIND. EUMIND is een netwerk van scholen in India en Europa die online contacten onderhouden en uitwisselingen organiseren tussen India en Europa. Jaarlijks vertrekken tientallen Nederlandse en Vlaamse scholieren naar India waar ze worden ondergebracht in gastgezinnen. Doel is intercultureel leren, wereldburgerschap, sociale verantwoordelijkheid en ecologisch bewustzijn. Maar de manier waarop de scholen de uitwisseling opzetten en het programma dat de leerlingen volgen, is steeds anders. Alle leerlingen krijgen een EUMIND certificaat, maar EUMIND zocht een manier om concreter te maken welke vaardigheden de leerlingen in die uitwisseling opdeden. De door Go2B ontwikkelde badges waren een goed startpunt. Kamakshi Rajagopal: “De badges zijn veelomvattend en redelijk abstract. Organisaties als EUMIND kunnen ze voor hun eigen situatie aanpassen en op maat maken. Een zestal scholen heeft ze dit schooljaar gebruiken voor de EUMIND uitwisseling.”

Zichtbare beloning

Dit jaar had Scholengemeenschap Broklede in Breukelen voor de derde keer een uitwisseling met India via EUMIND. Voor het eerst werd er met badges gewerkt. Jantien Spijker, docent van SG Broklede: 'In voorgaande jaren werkten we al met opdrachten als voorbereiding op de uitwisseling. Je zag dat de leerlingen de urgentie van het goed doen van de opdrachten vóór vertrek wel voelden. Maar de noodzaak van het maken van een verslag achteraf werd een stuk minder gevoeld. Dit jaar werkten we voor het eerst met badges. We konden de opdrachten klaarzetten in een omgeving en de leerlingen konden hun uitwerkingen en verslagen ook in die omgeving zetten in plaats van mailen. Fijn is dat we nu ook zichtbaar kunnen belonen als een traject is afgerond: de badge is een bewijs dat bepaalde opdrachten zijn uitgevoerd en vaardigheden zijn ontwikkeld.'

Motiverend

Hechten leerlingen waarde aan de te behalen badges? Werken de badges motiverend? Jantien Spijker: 'Je ziet dat de leerlingen nog niet allemaal weten wat ze ermee moeten: ze zijn nog niet zo bezig met LinkedIn en cv’s. Maar we merken wel dat de leerlingen van het tweetalig onderwijs er meer waarde aan hechten. Zij zijn meer gewend om dingen te doen waar ze niet direct een cijfer voor krijgen. Bovendien hebben zij allemaal een internationaal portfolio waarin ze zaken vastleggen. De badge past daar heel mooi in.' Volgend jaar gaat SG Broklede de badges opnieuw gebruiken voor de uitwisseling met India. 'Het zou mooi zijn als onze partnerscholen in India de badges ook gaan gebruiken. Maar of dat lukt weet ik niet: ze zijn daar soms wat conservatiever dan in Nederland. We zouden binnen onze school de badges ook kunnen inzetten bij andere uitwisselingen en in andere internationale activiteiten. Als we dat doen, dan verwacht ik dat het motiverende effect van de badges zeker nog zal toenemen.'

Lees meer over EUMIND.