Internationale titel

Na afronding van de bacheloropleiding krijgt u de titel Bachelor of Science (BSc). Na de masteropleiding krijgt u de titel Master of Science (MSc). Met het mastergetuigschrift kunt u in Nederland als psycholoog aan de slag en heeft u de mogelijkheid om lid te worden van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen

De bachelor- en mastergetuigschriften psychologie zijn erkende, door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde getuigschriften. Er zijn landen die voor een aantal betrekkingen bij bedrijven of instellingen meer dan het erkende Nederlandse diploma vragen. Vooral Belgische studenten wijzen wij er op dat in een aantal gevallen homologatie van het diploma is vereist. Nederland heeft namelijk een eenjarige masteropleiding (na een driejarige bacheloropleiding). In Vlaanderen heeft men een tweejarige masteropleiding. Dit kan betekenen dat u na het behalen van een masterdiploma psychologie aan een Nederlandse universiteit voor deze homologatie nog een aantal maanden tot een heel (studie)jaar aan werkervaring en/of studiepunten op masterniveau moet verwerven. In het bijzonder gaat het daarbij om diagnostische vaardigheden en om behandelervaring.

De Open Universiteit kan over deze homologatie of gelijkwaardigheidserkenning geen nadere informatie verschaffen omdat hier sprake is van beleid van de Minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Wij raden alle Belgische studenten aan om de niveaugelijkwaardigheid van een Nederlands diploma te laten toetsen door de Naric-Vlaanderen.

Voor meer informatie en nieuws verwijzen wij naar deze websites van de overheden: