JLTP_07_head_large.jpg

Na de studie

Tijdens de opleiding maak je direct contact met medestudenten die tegen dezelfde vraagstukken aanlopen als jij. Omdat de digitale transitie een doorlopend proces is, is in gesprek blijven heel belangrijk. Het multidisciplinair podium nodigt daartoe uit. Wij moedigen je aan om ook na het programma betrokken te blijven en te blijven bijdragen aan discussies en debatten rondom legal technologies. Door het volgen van het legal technologies programma wordt je onderdeel van een netwerk dat het programma zelf overstijgt.

Na het voltooien van de opleiding

  • Heb je kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices die ten grondslag liggen aan verschillende juridische, rechtsstatelijke en technische processen;
  • Heb je inzicht in de technologieën en algoritmes die van belang kunnen zijn voor deze juridische processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding;
  • Ben je in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij je je bewust bent van transparantie, juridische en rechtsstatelijke verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid;
  • Heb je strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen in de behandelde juridische processen, waarbij rekening wordt gehouden met organisatorische, ethische, maatschappelijke en democratisch-rechtsstatelijke eisen;
  • Ben je in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder het bedrijf waar je werkzaam bent;
  • Heb je je netwerk verbreed en uitgebreid;
  • Ben je dankzij zijn multidisciplinaire kennis in staat om een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers te vervullen.