Joint Legal Technologies Program

Het JLTP gaat dit jaar (2023) helaas niet door, waarvoor excuses.

Overweeg als alternatief de opleiding Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering in de democratische rechtsstaat. Wij zijn graag bereid om na te denken over opleidingen rondom legal technologies en recht en technologie op maat. Neem hiervoor contact op met Serge Gouders.

Ook voor een lezing over recht en technologie kun je terecht bij de Open Universiteit. Bekijk de lezing van Reijer Passchier over de maatschappelijke effecten van digitalisering.

De maatschappij digitaliseert razendsnel. Dit betekent onder andere dat technologie voor het gebruik, de opslag, de verwerking en de uitwisseling van numerieke gegevens steeds geavanceerder wordt en zich steeds intenser verweeft met fysieke technologie, sociale instituties en het persoonlijke leven van individuele burgers.

De brug tussen recht en technologie

Ook voor het juridische domein heeft digitalisering grote gevolgen. Technologie biedt juridische professionals mogelijkheden om hun vak efficiënter en adequater te beoefenen. Tegelijkertijd vragen de groeiende digitale mogelijkheden om juridische kaders, want niet alles wat kan mag ook volgens de wet. Bovendien zet digitalisering democratische en rechtsstatelijke waarden onder druk. Technologie-experts en juridische professionals zullen meer moeten samenwerken en elkaars expertise moeten aanvullen. Zij zullen hun krachten moeten bundelen om digitale technologie op de juiste manier door te ontwikkelen en op verantwoorde wijze in te zetten in de praktijk.

Opleiding en debat

De Open Universiteit en de Universiteit Leiden bieden in samenwerking een professioneel programma om informatici en juridische professionals kritisch te laten kijken naar hun eigen werkveld en wetenschappelijke kennis over legal technologies in de eigen praktijk te implementeren.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Vul dan het formulier 'Hou me op de hoogte!' in.

Logo Open Universiteit Logo Universiteit Leiden