JLTP_06_head_large.jpg

Netwerk in de digitale transitie

Het Joint Legal Technologies Programma heeft twee hoofddoelstellingen. De eerste is het aanbieden van professioneel toponderwijs waar de digitaliserende democratische rechtsstaat om vraagt. Als tweede wil het programma een platformfunctie vervullen.

Professioneel onderwijs

Het Joint Legal Technologies Programma heeft als doel de jurist en andere juridische professionals verder helpen met hun vak en vertrouwd maken met technische tools die hij bij het beoefenen daarvan kan en, steeds vaker, moet gebruiken. De aspiraties gaan echter verder. Digitalisering is een transitie vergelijkbaar met eerdere industriële revoluties. Fundamentele waarden staan op het spel. Het JLTP wil professionals opleiden die zich daar bewust van zijn, en die kunnen bijdragen aan een goed en rechtvaardig verloop van de veranderingen die digitalisering met zich meebrengt, zowel in verband met hun eigen baan als in verband met hun positie in de maatschappij als geheel. Een belangrijke motivatie voor de opleiding is: er staat iets op het spel!

Multidisciplinair podium

Daarnaast wil het Joint Legal Technologies Programma een platformfunctie vervullen, dat wil zeggen een multidisciplinair podium zijn waarop wetenschappers met verschillende achtergronden, professionals en andere leidende actoren samenkomen komen om inzichten en ideeën uit te wisselen en kennis te vergaren over de digitale transitie. Vanzelfsprekend staat de cursist daarbij centraal. Dat leidt dan weer tot een nevendoelstelling waarbij het JLTP wetenschappers de kans geeft om, als docent, hun onderzoek met andere wetenschappers en mensen uit de praktijk te delen en om, in interactie met professionals, nieuwe ideeën voor vervolgonderzoek op te doen. Zie daarbij het JLTP als een hub in een zeer divers en dynamisch netwerk van sleutelactoren in de digitale transitie. In het programma ontmoet je mensen met verschillende achtergronden en van verschillende organisaties om inzichten uit te wisselen, praktisch en strategisch te reflecteren en te horen over best practices.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Klik dan op onderstaande button.

Blijf op de hoogte