null Kennismaken met het werkveld Psychologie via games

OW_Game_EuropeseID_13632_head_large.jpg
Leren
Kennismaken met het werkveld Psychologie via games
Inleidende cursussen psychologie worden vaak ervaren als te theoretisch. Een mogelijke oplossing is het opnemen van korte games. In die games maken studenten kennis met specialisaties en loopbaanmogelijkheden, maar kunnen ze ook zelf in een veilige omgeving als 'psycholoog' aan de slag met concrete praktijkcases. De Open Universiteit heeft voor haar cursus Inleiding in de psychologie 16 minigames ontwikkeld en uitgetest. Hans Hummel, onderzoeker bij het Welten-instituut, presenteert op de INTED2019 de games, de achterliggende pedagogische scenario's en de effecten op studieresultaten en -ervaringen.

Scenario’s om te ervaren en competenties te oefenen

Hummel en zijn collega's hebben voor de cursus Inleiding in de psychologie 16 minigames ontwikkeld die elk 1 tot 2 uur duren. Elke psychologische casus wordt vanuit vier invalshoeken geanalyseerd en behandeld, te weten de vier specialisaties binnen de masteropleiding psychologie van de Open Universiteit. In de games voert de student praktische opdrachten uit en oefent hij verschillende competenties. Die competenties betreffen bijvoorbeeld de communicatie met patiënten, het uitvoeren van testen en therapieën, het opbouwen en analyseren van patiëntdossiers en het omgaan met praktische problemen als onbruikbare informatie of onverwachte gebeurtenissen.

Inzicht in persoonlijke en professionele identiteit

De games laten studenten het vak verkennen op een actieve manier in authentieke professionele settings. Ze verwerven inzicht in hun eigen waarden, overtuigingen en sterkten (persoonlijke identiteit), in de studie- en loopbaanmogelijkheden en de instrumenten en netwerken die maken dat je je studie- en loopbaandoelen bereikt (professionele identiteit). Als specialisaties overlappen, krijgen de minigames een samenwerkende of integratieve insteek.

Experimenten

In de presentatie op INTED 2019 beschrijft Hans Hummel het gameontwerp, maar ook de eerste resultaten van het experimentele onderzoek bij de cursus Inleiding in de psychologie van de Open Universiteit. Hummel presenteert daar de resultaten van het eerste experiment waarin verschillende versies van de game werden vergeleken, welke varieerden in de vaste (of vrije) volgorde van opdrachten en de rijkheid van de bronnen. De 80 deelnemers aan dit eerste experiment bleken na het bestuderen van de minigames meer te weten over de professionele praktijk van psychologen dan degenen die de cursus zonder minigames hadden bestudeerd.

Auteurs van de door Hans Hummel gepresenteerde paper Mini Games for Professional Awareness in Introductory Psychology zijn Hans Hummel, Rob Nadolski, Jannes Eshuis & Aad Slootmaker. De abstract is beschikbaar op de conferentiesite.
De games zijn ontwikkeld met EMERGO, een methode en toolbox ontwikkeld door de Open Universiteit. EMERGO bevat een groot aantal standaardcomponenten waarmee snel en efficiënt kwalitatief hoogwaardige games kunnen worden ontwikkeld.

De INTED 2019 conferentie vindt plaats van 11 tot 13 maart in Valencia (Spanje).