null Kinderen van 5 t/m 7 jaar kunnen ook zonder computer computational thinking aanleren

OW_ComputationalThinking_12776_head_large.jpg
Kinderen van 5 t/m 7 jaar kunnen ook zonder computer computational thinking aanleren
Ruim 100 basisschoolleerlingen deden mee met het masteronderzoek van Lisa Bosgoed. Ze onderzocht de ontwikkeling van computational thinking bij kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Opvallend resultaat: je hebt geen computer nodig om deze vaardigheden aan te leren. Unplugged programmeren werkt zelfs iets beter. Lisa presenteert in juni haar onderzoek op een internationale conferentie bij de TU in Delft.

Computational thinking

Computational thinking is nadenken over hoe je een probleem kunt oplossen met een computer (Kennisnet). Of anders gezegd: een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk wordt om het door middel van computertechnologie op te lossen. Leren programmeren is een manier om computational thinking aan te leren. Maar heb je eigenlijk wel computers nodig om die manier van denken aan te leren? Of kan het ook 'unplugged', bijvoorbeeld via slimme spellen? Lisa Bosgoed heeft geprobeerd om die vraag te beantwoorden in haar masteronderzoek.

Smart games versus ScratchJr

Er deden 108 basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar mee aan het onderzoek. Een eerste groep kreeg unplugged taken: ze gingen aan de slag met op verhalen gebaseerde slimme spellen (smart games). Een tweede groep voerde taken uit in de programmeeromgeving ScratchJr. Dat betekent dat ze visueel gingen programmeren waarbij ze de output op een scherm zagen. Beide groepen kregen vijf programmeersessies van 45 minuten.

Unplugged werkt beter

Lisa deed een voor- en een nameting bij zowel de twee experimentele groepen als bij een controlegroep. De metingen tonen een significant verschil tussen de ontwikkeling van het computational thinking in de twee experimentele groepen: unplugged programming leverde meer leereffect op dan visueel programmeren met schermoutput. Ook in vergelijking met de controlegroep had unplugged programmeren een positiever effect dan visueel programmeren met schermoutput. Ze stelde vast dat leeftijd en voorkennis de resultaten beïnvloedden.

Presentatie en publicatie

Lisa Bosgoed is zelf leerkracht in het primair onderwijs en zit in de afrondende fase van de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Ze presenteert de resultaten van haar masterscriptieonderzoek tijdens de 6e APSCE CTE-STEM conferentie als teacher forum bijdrage. Begeleider van haar scriptieonderzoek was Nardie Fanchamps. Lisa’s presentatie wordt ook gepubliceerd in de conference proceedings. De conferentie vindt plaats van 15 - 17 juni 2022 bij de TU Delft.