Thema_Lerarenbeurs_14506_head_large.jpg
Studeren met een Lerarenbeurs 2022
Sta je voor de klas maar wil je zelf ook weer een opleiding volgen? Maak dan gebruik van de Lerarenbeurs 2022. Hiermee kun je voordelig een universitaire bachelor- of masteropleiding volgen. De Lerarenbeurs kun je aanvragen van 1 april tot en met 15 mei 2022. Oók als je al met een opleiding bent begonnen.

Studiekosten én vervanging

Als je bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs bent, kom je in aanmerking voor een Lerarenbeurs. Dat geldt ook voor invalkrachten, ambulante begeleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers. De beurs is geldig voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, maar ook de post initiële masteropleiding of een premaster die voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. De beurs komt tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en eventuele reiskosten. Je werkgever kan een vergoeding krijgen om vervanging tijdens studieverlof te betalen. Kortom: een uitgelezen mogelijkheid om bijvoorbeeld te beginnen met de masteropleiding Onderwijswetenschappen.

Het aantal studiepunten van de opleiding die je wilt volgen bepaalt de mogelijke maximale duur van de Lerarenbeurs. Voor iedere 30 studiepunten van je studie heb je recht op één jaar Lerarenbeurs tot een maximum van drie jaar. Je moet minimaal 15 studiepunten per jaar behalen om de beurs te houden. Voor een premaster of een schakelprogramma kun je maximaal één jaar een lerarenbeurs krijgen. Hierna kun je maximaal twee jaar een Lerarenbeurs krijgen voor de bijbehorende masteropleiding.

Onderwijskwaliteit verhogen

Het ministerie van OCW stelt beurzen beschikbaar met als doel dat het aantal universitair opgeleide en gepromoveerde leraren voor de klas toeneemt. Dit draagt bij aan de onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten. Meer informatie over de lerarenbeurs is te vinden op de website van DUO.