null Master Management (MSc)

MW_MAMAN_head_large.jpg

Master Management (MSc)

 • Managementwetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Ben je toe aan de volgende stap in je managementloopbaan, waarbij je als manager of aankomend manager je inzichten verbreedt? Of ambieer je een managementpositie? De Master of Science in Management van de Open Universiteit leidt je op tot een moderne manager, die managementvraagstukken en -problemen multidisciplinair benadert! 


Wat leer je in deze opleiding?

Je gebruikt hedendaagse inzichten op het gebied van management en past deze toe op de complexe werkelijkheid van het management. Daarbij leer je om kritisch te reflecteren op de toepasbaarheid van deze kennis in een specifieke context binnen het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid. Ook leer je om in termen van dilemma’s en paradoxen naar praktijkproblemen te kijken en te accepteren dat eenduidige optimale oplossingen voor complexe managementproblemen niet bestaan, maar dat het steeds gaat om afwegingen tussen uiteenlopende waarden en doelstellingen. Ook ben je je meer bewust van jouw eigen vooronderstellingen en voorkeuren als professional op het vlak van management.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De masteropleiding Management is geschikt voor iedereen die zich verder wil verdiepen in managementtheorieën en -vaardigheden. Bijvoorbeeld als je als manager je inzichten zou willen verbreden, of als je als aankomend manager een breed overzicht wilt krijgen van het vakgebied. Ambieer je een managementpositie of wil je verder gaan in een wetenschappelijke richting op het gebied van managementwetenschappen, dan is deze master iets voor jou.

Management studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Jordy Rijksen

Alumnus

'Ik had mijn zinnen gezet op het combineren van wetenschap, innovatie en het versterken van de regio. Dat is heel goed gelukt met deze studie!' Lees hier het hele artikel in Modulair.

Deze master bundelt diverse deelgebieden van management, zoals marketing, HRM en financieel management, en biedt een verbindend perspectief over management. Behalve het overbrengen van state-of-the-art op onderzoek gebaseerde kennis over management, biedt de master bovenal een kritische reflectie op theorie en praktijk van managementvraagstukken. De opleiding benadrukt de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden. Managers staan voor dilemma’s waarin zij positie moeten kiezen, bij voorkeur vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Zij nemen in een hoog tempo besluiten, verwerken informatie en geven vorm aan de toekomst van hun organisatie. De opleiding laat zien dat er niet altijd één beste oplossing is voor een probleem, maar dat managers in een weerbarstige praktijk vanuit uiteenlopende perspectieven en benaderingen hun weg moeten vinden.
 

Opzet

 
In de masteropleiding Management ontwikkel je een breed wetenschappelijk perspectief op het functioneren van organisaties. De opleiding is gemaakt door vooraanstaande specialisten in het vakgebied. Ze zijn in het werkveld werkzaam en staan dus met één been in de praktijk. Het bijzondere is dat ze opereren vanuit een gemeenschappelijke visie op management. 
Het eerste jaar bestaat uit een serie van vier cursussen, Advanced studies in management (ASM) 1 tot en met 4, die vanuit dezelfde gedachte zijn opgezet: op onderzoek gebaseerde kennis combineren met een kritische reflectie op theorie en praktijk. In het tweede leerjaar kun je één uit acht keuzevakken kiezen: Controlling, Financial decision making, Public governance, Duurzaam human resource management, Organisatieverandering en ontwikkeling, Competitive supply chains, Marketing management of Strategie en innovatie.
Je sluit de opleiding af met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waarbij je steun en richting krijgt van een begeleider en een ‘thesistrack’. Je afstudeeronderzoek ligt inhoudelijk in het verlengde van je keuzevak. 
 

Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, verdeeld over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Het jaarrooster van de masteropleiding is je standaard studieplan. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de tentamenweek. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor een studietempo van 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Conform het standaard studieplan. Je studeert dan gemiddeld 15 uur per week. Bij een groot deel van de cursussen kan je je eigen studietempo bepalen. Je hebt per cursus recht op 12 maanden inschrijfrechten waarin je de cursus kunt afronden. 
In totaal bestudeer je zeven cursussen, die samen 60 studiepunten (EC) opleveren, vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master of Science in Management is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Je maakt online opdrachten, volgt een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Naast individuele activiteiten zijn er af en toe (online) (facultatieve) groepsbijeenkomsten in de studiecentra zoals masterclasses, tentamenvoorbereidingen) of landelijke studiedagen. Dit is afhankelijk van de cursus. De online groepsactiviteiten binnen de virtuele klas zijn meestal gepland in de middaguren en soms in de vroege avonduren. Online sessies worden opgenomen zodat je ze achteraf kunt terugkijken. 
Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

In de cursussen van het eerste jaar maak je opdrachten die bepalend zijn voor het eindresultaat. Bij de keuzevakken worden verschillende tentamenvormen gebruikt. Het afstudeeronderzoek wordt beoordeeld op basis van de scriptie en een afsluitend mondeling tentamen. Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Je kunt tweemaal herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van twaalf maanden is verstreken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je tijdens facultatieve groepsbijeenkomsten of landelijk studiedagen medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Aanmelden

Wil je starten met de Master of Science in Management? Vraag dan eerst advies bij een van onze studieadviseurs. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure en een inschatting van de studiekosten.

Je meldt je aan per cursus. Je kunt dit doen tot uiterlijk twee weken voor de startdatum, maar liefst eerder zodat wij het cursusmateriaal op tijd kunnen versturen en eventuele groepsindelingen kunnen maken. 
Hou er verder rekening mee dat je formeel toelating moet aanvragen tot de master. 

Starten

De Master of Science in Management start in september en februari. Een advies aanvragen kan gedurende het hele jaar.

Voorkennis

Er zijn geen specifieke eisen wat betreft je voorkennis. Wel dien je minimaal in het bezit te zijn van een hbo-bachelorgetuigschrift én het certificaat van de cursus MB0116 Premaster: methoden en technieken van onderzoek van de Open Universiteit, of een wo-bachelorgetuigschrift. 

Heb je een niet aan bedrijfskunde/managementwetenschappen verwant getuigschrift, dan adviseren we om voor aanvang van de master één of meerdere van de volgende bachelorcursus(sen) te volgen: Management en organisatie (MB2402), Ondernemerschap (MB2502) en/of Financieel management (MB1502) te volgen. Kijk op de website goed naar de inhoud van deze cursussen. Komt de inhoud je bekend voor dan is het niet noodzakelijk of verplicht om deze extra cursus(sen) te volgen.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de opleiding mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Je kunt doorgroeien naar een managementfunctie met meer verantwoordelijkheden. Het feit dat je in jezelf hebt geïnvesteerd en je nu op een academisch denk- en werkniveau kunt functioneren, wordt enorm gewaardeerd door werkgevers. Je kunt onder meer aan de slag als manager, in een staffunctie, als consultant of als academisch onderzoeker. In alle gevallen kun je op een beter niveau communiceren met stakeholders, bijvoorbeeld klanten, leveranciers en medewerkers in de eigen organisatie of andere organisatieonderdelen. Je kunt hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen, en daardoor waarde toevoegen.

Diploma

Getuigschrift wetenschappelijke masteropleiding (wo-master).

Waardering

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger
onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de Open Universiteit nemen deel aan het onderzoek. De masteropleiding Management scoort jaar op jaar zeer hoog in dit onderzoek naar de tevredenheid over de studie. 

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de Master of Science in Management start? Neem dan contact op met onze studieadviseurs via studieadvies.management@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master of Science in
Management geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van Certiked-. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.