BPMIT_DataScienceManagement_head_large.jpg
Master Data Science Management
Data Science Management is een variant van de interdisciplinaire masteropleiding Business Process Management and IT. Hierin staan bedrijfsprocesmanagement, IT-management en business analytics centraal. De wetenschapsgebieden Informatica en Management werken nauw samen in de opleiding.

Big data

Data Science Management richt zich specifiek op de ontwikkelingen op het gebied van big data, data analytics en business intelligence. De opleiding is bedoeld voor IT analisten, proceseigenaren, business analisten die zich meer willen richten op het managen van data science activiteiten. Met de opgedane kennis kan sturing gegeven worden aan het data discovery process waarin een multidisciplinair team samenwerkt om met data toegevoegde waarde te creëren voor de organisatie.

Met de kennis van verschillende methoden en technieken voor data analytics kunt u de organisatie adviseren in welke situatie deze het best kunnen worden toegepast. Maar ook om te adviseren over het inrichten van de datahuishouding. Dit is van cruciaal belang omdat het er voor zorgt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data wordt gewaarborgd.

Over de opleiding

De opleiding is competentie- en productgericht. Het accent ligt op academische en beroepsgerichte competenties zoals analytisch denken, reflecteren, ontwerpvaardigheden en projectmanagement. Tijdens de studie voert u concrete projecten uit. Deze kunnen worden aangedragen door de opleiding, of u kunt zelf projecten inbrengen die bijvoorbeeld binnen uw werksituatie kunnen worden uitgevoerd. In het laatste geval zal de opleiding toetsen of het project aan de opleidingscriteria voldoet. De opleiding kent ook een sterk internationale oriëntatie waardoor een deel van het cursusmateriaal in het Engels is en bovendien een aantal vakken in het Engels zullen worden gedoceerd (Data Analytics en Data Governance).

Meer informatie over Data Science Management

Studiegids Master Business Proces Management and IT met variant Data Science Management

Infomagazine Data Science Management

Wat levert de opleiding u op?

Door de opleiding ontwikkelt u op strategisch niveau inzicht om een organisatie naar een data-base driven organisatie te transformeren. U heeft kennis van patronen en inzichten in data die leiden tot proces- en productinnovaties. Mogelijke functie die daarbij horen zijn onder andere : IT-analist, Business-analist, Proceseigenaar en (Analytics)Consultant.

Brug tussen organisatie en data science

Remko Helms: ‘De variant Data Science Management onderscheidt zich van andere data science opleidingen door zijn focus op het organiseren van het data discovery proces en de inbedding hiervan in het primaire proces van de organisatie. Uiteraard moet men ook kennis hebben van de onderliggende technologie en algoritmen, maar uiteindelijk gaat het er om hoe hiermee toegevoegde waarde voor de organisatie kan worden gecreëerd. Met de kennis die wordt opgedaan in deze opleiding kan een brug worden geslagen tussen de organisatie en data scientists.’

Prof.dr.ir. Remko Helms,
hoogleraar Informatiekunde