null Master Management (MSc)

SG24-25_MW_MAMAN_SG_2425_head_large.jpg

Master Management (MSc)

 • Managementwetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je toe aan de volgende stap in je managementloopbaan, waarbij je als manager of aankomend manager je kennis en vaardigheden verbreedt? Of ambieer je een managementpositie? De Master of Science in Management van de Open Universiteit leidt je op tot een moderne manager, die als teamcaptain samen met anderen, complexe managementvraagstukken en -problemen multidisciplinair kan oplossen!  


Wat leer je in deze opleiding?

Je gebruikt hedendaagse en wetenschappelijk onderbouwde inzichten op het gebied van management en past deze toe op de complexe werkelijkheid die eigen is aan veel organisatievraagstukken. Daarbij leer je om kritisch te reflecteren op de toepasbaarheid van deze kennis rekening houdend met een specifieke context binnen het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid. Ook leer je om in termen van dilemma’s en paradoxen naar praktijkproblemen te kijken en te accepteren dat eenduidige optimale oplossingen voor complexe managementproblemen niet bestaan, maar dat het steeds gaat om kunnen navigeren tussen uiteenlopende waarden en doelstellingen. Je weet disciplines te overbruggen en samenwerking te stimuleren. Ook ben je je meer bewust van jouw eigen vooronderstellingen en voorkeuren als professional op het vlak van management. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De masteropleiding Management is interessant voor iedereen die zich verder wil verdiepen in managementbenaderingen en -vaardigheden om organisatie- en managementvraagstukken beter te begrijpen en aanpakken. Bijvoorbeeld als je als manager meer diepgaand inzicht wilt krijgen in de complexiteit ervan. Of als je als aankomend manager een breed overzicht wilt krijgen van het vakgebied en de uitdagingen. Ambieer je een managementpositie of wil je verder gaan in een wetenschappelijke richting op het gebied van managementwetenschappen, ook dan is deze master iets voor jou. 

Management studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur voor wie daar behoefte aan heeft, maar tegelijk ook vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • de internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Yvette op 't Root

alumna

'Ik zag de opleiding als een ui, die je laag voor laag kunt afpellen om tot de kern van management te komen'. Lees hier haar verhaal.

Deze master bundelt diverse deelgebieden van management, zoals marketing, HRM en financieel management, en biedt een verbindend perspectief over management. State-of-the-art op onderzoek gebaseerde managementkennis met een kritische reflectie op theorie en praktijk typeert deze master. Dit met de nadruk op de complexiteit van organisaties als menselijke samenwerkingsverbanden. Managers staan voor dilemma’s waarin zij positie moeten kiezen, bij voorkeur vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Zij nemen in een hoog tempo besluiten, verwerken informatie en geven vorm aan de toekomst van hun organisatie. De opleiding laat zien dat er niet altijd één beste oplossing is voor een probleem, maar dat managers in een weerbarstige praktijk vanuit uiteenlopende perspectieven en benaderingen moeten navigeren naar onderbouwde en breed gedragen oplossingen.   
 

Opzet

 
In deze masteropleiding ontwikkel je een breed wetenschappelijk perspectief op het functioneren van organisaties. De opleiding is gemaakt door vooraanstaande experts in het vakgebied die academisch denken weten te combineren met voeling voor de praktijk.. Het bijzondere is dat ze opereren vanuit een gemeenschappelijke visie op management.   
Het eerste jaar bestaat uit een serie van vier cursussen, Advanced studies in management (ASM) 1 tot en met 4, die vanuit dezelfde gedachte zijn opgezet: op onderzoek gebaseerde kennis combineren met een kritische reflectie op theorie en praktijk. In het tweede leerjaar kun je één uit acht keuzevakken kiezen: Controlling, Financial decision making, Public governance, Duurzaam human resource management, Organisatieverandering en ontwikkeling, Competitive supply chains, Marketing management of Strategie en innovatie.  
Je sluit de opleiding af met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waarbij je kiest voor een ‘thesistrack’ en gepersonaliseerde ondersteuning krijgt van een begeleider die thuis is in het thema Het afstudeeronderzoek ligt inhoudelijk in het verlengde van je keuzevak en is verankerd met de bredere onderzoekslijnen van de faculteit Managementwetenschappen. 

Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, verdeeld over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast startmoment en zijn binnen deze structuur ingepland zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Het jaarrooster is je standaard studieplan. Hier zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid.  
Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt deze af met een tentamen in de tentamenweek. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari).  

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan circa 28 studie-uren. Als je kiest voor een studietempo van 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden (conform het standaard studieplan). Je studeert dan gemiddeld 15 uur per week. Bij veel cursussen kun je zelf je studietempo bepalen. Per cursus heb je 12 maanden inschrijfrechten waarin je de cursus kunt afronden. In totaal bestudeer je zeven cursussen, die samen 60 studiepunten (EC) opleveren, dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding.  

Academisch studeren op jouw manier

De Master of Science in Management kun optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Je maakt online opdrachten, volgt soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Naast individuele activiteiten zijn er af en toe (online) (facultatieve) groepsbijeenkomsten in de studiecentra zoals masterclasses, tentamenvoorbereidingen) of landelijke studiedagen. msten in de studiecentra zoals masterclasses, tentamenvoorbereidingen of landelijke studiedagen. Dit is afhankelijk van de cursus. De online groepsactiviteiten binnen de virtuele klas zijn meestal gepland in de middaguren en soms in de vroege avonduren. Online sessies worden meestal opgenomen zodat je ze achteraf kunt terugkijken.   
Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus. 

Tentaminering

In de cursussen van het eerste jaar maak je voornamelijk opdrachten die bepalend zijn voor het eindresultaat. Ook bij de keuzevakken in jaar 2 zijn er overwegend opdrachten voorzien, samen met een aantal andere tentamenvormen. Het afstudeeronderzoek wordt beoordeeld op basis van de scriptie en een afsluitend mondeling tentamen. Een cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel.  

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je online aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de online leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je tijdens facultatieve groepsbijeenkomsten of landelijke studiedagen medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Aanmelden

Wil je starten met de Master of Science in Management? Vraag dan eerst advies bij een van onze studieadviseurs. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure en een inschatting van de studiekosten.  
 
Om deel te nemen aan mastercursussen vraag je eerst formeel toelating aan voor de masteropleiding. Dit moet minimaal zes weken voor aanvang van de opleiding worden gedaan. Zodra je toelating tot de masteropleiding is bevestigd, kun je je aanmelden voor een mastercursus. Schrijf je na de toelating zo snel mogelijk (zo’n vier weken vóór de start van de betreffende cursus) in. Je bent dan verzekerd van de tijdige ontvangst van de studiematerialen.  

Starten

De Master of Science in Management start in september en februari. Een studieadvies aanvragen kan het hele jaar.

Voorkennis

Specifieke voorkennis is niet nodig. Wel moet je minimaal in het bezit zijn van een hbo-bachelorgetuigschrift én het certificaat van de cursus MB0116 Premaster: methoden en technieken van onderzoek van de Open Universiteit, of een wo-bachelorgetuigschrift/wo-mastergetuigschrift. 
Heb je een niet aan bedrijfskunde/managementwetenschappen verwant getuigschrift, dan adviseren we om voor aanvang van de master één of beide bachelorcursus(sen) te volgen: Management en organisatie (MB2412) en/of Ondernemerschap (MB2502). Kijk op de website goed naar de inhoud van deze cursussen. Ben je bekend met de inhoud, dan is het niet noodzakelijk of verplicht om deze extra cursus(sen) te volgen. 

Toelating

Heb je een wo-bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan ben je rechtstreeks toelaatbaar tot de master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, word je toegelaten. Vraag hiervoor studieadvies aan bij de studieadviseurs. Ben je in het bezit van een hbo-bachelorgetuigschrift, dan word je eerst toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor het volgen van een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval studieadvies aan te vragen bij de studieadviseurs.  

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. De verwachte kosten kun je zelf berekenen.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de opleiding mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen. Een internationaal erkende academische titel. Je kunt doorgroeien naar een managementfunctie met meer verantwoordelijkheden. Het feit dat je in jezelf hebt geïnvesteerd en op een academisch werk- en denkniveau kunt functioneren, wordt enorm gewaardeerd door werkgevers. Je kunt onder meer aan de slag als manager, in een staffunctie, als consultant of als academisch onderzoeker. In alle gevallen kun je op een beter niveau communiceren met stakeholders, bijvoorbeeld klanten, leveranciers en medewerkers in de eigen organisatie of andere organisatieonderdelen. Je kunt hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen, en daardoor waarde toevoegen. 

Diploma

Getuigschrift Master of Science (MSc).

Titel

Als afgestudeerde mag je de titel Master of Science (MSc) voeren. Deze titel is internationaal erkend. 

Waardering

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een onafhankelijk onderzoek onder studenten uit het hoger
onderwijs in Nederland dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Ook studenten van de Open Universiteit nemen deel aan het onderzoek. De masteropleiding Management scoort elk jaar zeer hoog in dit onderzoek naar de tevredenheid over de studie. 

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de Master of Science in Management start? Neem dan contact op met de studieadviseurs via studieadvies.management@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master of Science in 
Management geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van Certiked. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.