null Marketing

Marketing

  • Managementwetenschappen
  • MB0712
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus betreft een kennismaking met het vakgebied marketing. Niet op een traditionele manier, zoals: leer het boek, maak de oefeningen, leer 3000 begrippen en vul de hokjes in tijdens een meerkeuzetentamen. In deze cursus word je direct en voortdurend aan het werk gezet met realistische praktijkcasussen die via de cursussite en een reader worden aangeboden. Voor het werken met de problemen en de uitdagingen in het vakgebied marketing zul je gebruik willen maken van zowel de theorie (begrippen, concepten, methoden en technieken) als van praktijkcasussen. Dit sluit goed aan op de manier waarop (marketing)managers gebruikmaken van boeken en naslagwerken en de daarin aangetroffen theorie toepassen: eerst een totaalbeeld vormen van het probleemgebied en vervolgens de theorie vertalen naar en toepassen op een praktisch probleem. Het werken met casussen nodigt je uit om je in te leven in de rol van de verantwoordelijke manager en zo actief het leerproces te doorlopen. Op deze manier verworven kennis en vaardigheden blijven meer bij dan tijdelijke, eenzijdig 'ingestampte' feitenkennis.

Kortom, de cursus is:
- competentiegericht: beroepsgebonden vaardigheden staan centraal
- casusgestuurd: via praktijkcasussen wordt de theorie op natuurlijke wijze opgezocht en geïmplementeerd
- digitaal: vooral via internet
- te gebruiken als naslagwerk: tekstboek Grondslagen van de marketing van Bronis Verhage.

Leerdoelen
Deze cursus beoogt je:
- inzicht te verschaffen in de betekenis en strekking van het begrip marketingmanagement
- de samenhang te tonen tussen de diverse aspecten en deelgebieden van marketingmanagement
- te laten reflecteren op het gevoerde marketingmanagement in concrete praktijksituaties
- gefundeerde analyses uit te laten voeren op concrete praktijksituaties
- probleemgericht te laten werken
- begrippen, methoden en technieken, die in de marketing worden gebruikt, verantwoord te laten toepassen op concrete praktijksituaties.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 13 augustus 2023 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 augustus 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2023.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus en de cursussen Marketing (MB0702), Marketing (B05111) en de Basiscursus marketing (B05132) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

STAP-budget
Voor deze cursus kun je STAP-budget aanvragen.

Wil je STAP-budget aanvragen voor de cursus die start op 1 september 2023 (kwartiel 1), dan kun je in het aanvraagtijdvak dat start op 3 juli 2023 bij het UWV STAP-budget aanvragen. Meld je voor 28 juni 2023 aan voor de cursus, zodat je op tijd het STAP-aanmeldingsbewijs hebt.

Wil je STAP-budget aanvragen voor deze cursus, meld je dan alleen voor deze cursus aan. Wil je ook andere cursussen gaan volgen, dan kun je je hier apart voor aanmelden.

Meer informatie lees je op www.ou.nl/STAP.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit een opdracht in de vorm van een casus. De opdracht omvat de uitwerking van een aantal open vragen die middels de casus de tentamenstof aan de orde stellen. De tentamenstof bestaat uit (een groot gedeelte van) het tekstboek, alsmede eventueel aanvullend studiemateriaal dat via de cursuswebsite wordt aangeboden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een interactieve cursuswebsite waar studenten kunnen werken met casussen, opdrachten, kennistoetsen en een zelftoets. In deze digitale leeromgeving wordt tevens een handleiding gegeven voor het gebruik van het cursusmateriaal.
Als kennisdomein en naslagwerk wordt gebruikgemaakt van het tekstboek Grondslagen van de marketing (10de ed.) van Bronis Verhage, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten.
De oefencasussen worden tevens schriftelijk aangeboden.