null Business marketing

Business marketing

  • Managementwetenschappen
  • MB1602
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Menig managementstudent werkt in een business-to-businesscontext, jij misschien ook. Als marketeer in de b2b-setting heb je unieke kennis en vaardigheden nodig, want marketing die goed werkt in de consumentenmarkt doet dat niet per definitie in de b2b-markt. In deze cursus ontwikkel je daarom de specifieke kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor bedrijfsmarketing.

De cursus maakt je vertrouwd met recente ontwikkelingen en uitdagingen in het sterk veranderende b2b-speelveld. Klassieke marketingcampagnes op basis van eenzijdige communicatie zijn definitief niet meer van deze tijd. Business marketeers maken steeds meer gebruik van sociale media en content marketing om zo te voorzien in de specifieke behoeftes van b2b-klanten, bijvoorbeeld aan relevante en gedetailleerde informatie over producten en diensten. Ook hebben b2b-bedrijven te maken met hogere eisen van klanten; alles moet sneller, beter en goedkoper, oude businessmodellen maken plaats voor nieuwe. Zowel de klanten als de leveranciers zijn professionals, wat belangrijke consequenties heeft voor de manier waarop transacties verlopen en waarop relaties worden onderhouden. Tel daarbij op de steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid, dan begrijp je dat het vakgebied business marketing onderhevig is aan snelle, ingrijpende veranderingen. De cursus speelt niet alleen in op deze veranderingen, maar biedt ook passende kennis en vaardigheden, in combinatie met de nodige nuance, reflectie en inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek.

De kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens deze cursus kun je meteen praktisch toepassen bij het managen van klantrelaties in een b2b-context. Je beschikt na de cursus over een kritische, reflectieve houding ten aanzien van de gangbare business marketingpraktijk.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2024.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Aanbevolen wordt dat je eerst de cursus Marketing (MB0712) hebt afgerond.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft een vast startmoment en volgt een rooster waarin de studietaken en opdrachten zijn aangegeven. De begeleiding vindt plaats via feedback op ingeleverd werk en er is voorzien in vangnetbegeleiding van een docent.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een cursussite in de digitale leeromgeving met instructies, opdrachten, standaardfeedback, wetenschappelijke artikelen, praktijkcases en oefententamens. Verder ontvang je het tekstboek Business marketing van Gelderman, C.J. & Van der Hart, H., 2022, 7e druk, een coproductie van de Open Universiteit en Noordhoff Uitgevers.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.