null Organisatieverandering en -ontwikkeling

Organisatieverandering en -ontwikkeling

  • Managementwetenschappen
  • MM0604
  • 10 EC
  • Vanaf € 328
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In dit keuzevak wordt de traditionele kijk op het managen van verandertrajecten opgerekt, waarbij aangesloten wordt bij de directe dagelijks ervaren praktijk van veel professionals. Zowel de conventionele (verander-)managementliteratuur als de meer postmoderne zienswijzen komen hierbij aan bod. Wij beschouwen de manager als een medespeler in een omvangrijk en breed web van relaties, interacties en afhankelijkheden. Daarnaast richten we ons niet alleen op het managen van individuele formele verandertrajecten, maar juist ook op het begrijpen van 'organisatieontwikkeling'. Onder dit laatste worden de continue veranderingen in globale patronen verstaan, die het resultaat zijn van het op elkaar inwerken van enerzijds datgene wat de manager doet, wat zijn collega's, bazen en medewerkers doen en anderzijds de verzameling formele verandertrajecten en lokale ontwikkelingen die zich aan deze mensen voordoen en waarvan zij ook deel uitmaken.
Kenmerkend voor dit keuzevak is het uitgangspunt dat het streven naar beheersing en voorspelbaarheid juist averechts kan werken in een organisatiewerkelijkheid waar professionals maar deels in control zijn.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus bent u:
- op de hoogte van de van recente ontwikkelingen op het gebied van organisatieverandering en -ontwikkeling
- in staat te reflecteren op deze ontwikkelingen vanuit Modernisme en Postmodernisme
- in staat de resultaten van ad 1 en 2 te relateren aan een praktijksituatie
- in staat theorie rondom organisatieverandering en -ontwikkeling toe te passen op een praktijksituatie
- in staat om op basis van de toepassing van de theorie op een praktijksituatie na te denken over hoe organisatieveranderingen in de toekomst aangepakt kunnen worden.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiden afstudeeropdracht.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden


Deze cursus start 7 februari 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 23 januari 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.


Parallel aan deze cursus volgt u de cursus MM0402 Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4. Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Drie fysieke bijeenkomsten en afstandsvariant met pacing.

Docenten

Dhr. dr. J. de Jong, dhr. drs. M. Kieft, mw. lic. M. Coun, mw. dr. L. Muijsers en mw. dr. E. Peeters.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het basisboek is Burnes, Managing change, (7e druk). Daarnaast zijn er twee readers waarin per thema relevante artikelen zijn opgenomen.

Mediagebruik

- Digitale colleges
- Gebruik Skype

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.