null Organisatieverandering en -ontwikkeling

Organisatieverandering en -ontwikkeling

  • Managementwetenschappen
  • MM0604
  • 10 EC
  • Vanaf € 704
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In dit keuzevak wordt de traditionele kijk op het managen van verandertrajecten opgerekt, waarbij aangesloten wordt bij de directe dagelijks ervaren praktijk van veel professionals. Zowel de conventionele (verander-)managementliteratuur als de meer postmoderne zienswijzen komen hierbij aan bod. Wij beschouwen de manager als een medespeler in een omvangrijk en breed web van relaties, interacties en afhankelijkheden. Daarnaast richten we ons niet alleen op het managen van individuele formele verandertrajecten, maar juist ook op het begrijpen van 'organisatieontwikkeling'. Hieronder worden de continue veranderingen in globale patronen verstaan, die het resultaat zijn van het op elkaar inwerken van enerzijds datgene wat de manager doet, wat de collega's, bazen en medewerkers doen en anderzijds de verzameling formele verandertrajecten en lokale ontwikkelingen die zich aan deze mensen voordoen en waarvan zij ook deel uitmaken.
Kenmerkend voor dit keuzevak is het uitgangspunt dat het streven naar beheersing en voorspelbaarheid juist averechts kan werken in een organisatiewerkelijkheid waar professionals maar deels in control zijn.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus ben je:
- op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van organisatieverandering en -ontwikkeling
- in staat te reflecteren op deze ontwikkelingen vanuit Modernisme en Postmodernisme
- in staat de resultaten van ad 1 en 2 te relateren aan een praktijksituatie
- in staat theorie rondom organisatieverandering en -ontwikkeling toe te passen op een praktijksituatie
- in staat om op basis van de toepassing van de theorie op een praktijksituatie na te denken over hoe organisatieveranderingen in de toekomst aangepakt kunnen worden.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. De cursussen ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en je bent ingeschreven voor ASM 4 (of hebt deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende cursus Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Parallel aan deze cursus volg je de bijbehorende cursus MM0402 Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO.

Aanmeldingsdata

Deze cursus wordt per 31-08-2024 uit het aanbod genomen.
Aanmelden is vanaf deze datum niet meer mogelijk.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4. Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Drie fysieke bijeenkomsten en afstandsvariant met pacing.

Docenten

Dhr. dr. J. de Jong, dhr. drs. M. Kieft, mw. dr. M. Coun, mw. dr. L. Muijsers en mw. dr. E. Peeters.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenmogelijkheden

Laatste inleverdatum is 31-08-2025.

Cursusmateriaal

Het basisboek is Burnes, Managing change, (7e druk). Daarnaast zijn er twee readers waarin per thema relevante artikelen zijn opgenomen.

Mediagebruik

- Digitale colleges
- Gebruik Skype

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.