null Mogelijkheden en uitdagingen juridisch onderwijs

RW_LegalEducation_Oosterzee_13690_head_large.jpg
Mogelijkheden en uitdagingen juridisch onderwijs
Welke kansen liggen er voor juridisch onderwijs en met welke uitdagingen ziet dat onderwijs zich geconfronteerd? Dat is het thema van 'The Futures of Legal Education', een evenement dat op 26 september 2017 plaatsvindt aan de Open University in Milton Keynes (UK). Michiel van Oosterzee, docent Staats- en Bestuursrecht en docent Inleiding Nederlands recht aan de Open Universiteit, is uitgenodigd als gastspreker.

Juridisch onderwijs

Tijdens het eendaagse evenement kunnen deelnemers in een bestek van zeven uur luisteren naar de bijdrages van zo’n 30 sprekers. Zij gaan onder meer in op de ontwikkeling van het onderzoek naar juridisch onderwijs en de rol die technologie daarbij speelt. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop principes uit de positieve psychologie gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van lesstof.

Inleiding Nederlands Recht

Assistent-professor Van Oosterzee zal in Milton Keynes een presentatie geven over de cursus Inleiding Nederlands Recht, de introductiecursus van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Deze cursus kent zo’n 600 tot 700 studenten per jaar. 'Ik gebruik de cursus als concreet voorbeeld voor ons huidige online activerend onderwijs bij de Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Nederlandse OU', aldus Van Oosterzee.

Casus en studiesucces

Twee zaken staan centraal in Van Oosterzees presentatie. 'In de eerste plaats licht ik de verschillende didactische benaderingen van de belangrijkste elementen binnen de cursus toe: leerstof, theoretische verdieping en praktische juridische beroepsvaardigheden worden elk apart en verschillend behandeld en geoefend. Vervolgens komt alles samen in een authentieke casus.'
Daarnaast werpt Van Oosterzee vragen op over studiesucces in een cursus als deze: 'We willen dat zoveel mogelijk studenten die de bachelor aan zouden kunnen, ook daadwerkelijk doorstromen. Het is een mooie nieuwe cursus, maar doen we ook genoeg aan de organisatorische kant van het onderwijs om uitval tegen te gaan? Creëren we bijvoorbeeld een groep en bieden we een vast tempo met tussentijds contact en verplichtingen? Of overheerst nog steeds de “begeleide zelfstudie”?;'

Lees meer over de conferentie Future of Legal Education

Michiel van Oosterzee
Michiel van Oosterzee, docent Staats- en Bestuursrecht en docent Inleiding Nederlands recht aan de Open Universiteit.