null MOOC on Governing Climate Change trekt wereldwijd publiek

NW_Polycentricity_DaveHuitema_14622_head_large.jpg
MOOC on Governing Climate Change trekt wereldwijd publiek
Begin september 2018 lanceerde de Open Universiteit de Massive Open Online Course (MOOC) Governing Climate Change: Polycentricity in Action. De ingeschreven deelnemers variëren van MSc- en PhD-studenten tot professoren en mensen uit de praktijk, en zijn afkomstig uit de hele wereld. Een wereldwijd publiek voor een wereldwijde uitdaging.

MOOC Governing Climate Change: Polycentricity in action

De MOOC richt zich op de uitdaging hoe we de klimaatverandering in de 21e eeuw kunnen beheersen, nu de wereld snel complexer, verbonden en dynamischer wordt. Klimaatverandering is een van de meest urgente problemen waar de menselijke samenleving mee te maken heeft en een probleem dat ook wordt aangepakt door het Europese INOGOGOV-netwerk, waaraan de Open Universiteit mede leiding geeft.

De governance bij klimaatverandering is in beweging. Niet langer de exclusieve focus van wereldwijde onderhandelingen nu meer en meer actoren worden betrokken bij het nemen van klimaatacties. Van koolstofarme gebouwen tot stedelijke experimenten en slimme steden, tot transnationale netwerken en innovatie in de private sector, klimaat governance wordt steeds complexer en 'polycentrischer'. Toch sluiten de huidige concepten van klimaat governance vaak nog niet aan bij deze opkomende realiteit.

De cursus is gestructureerd in vier blokken, die nauw aansluiten bij het boek over klimaatverandering waarop de cursus is gebaseerd. Het boek is ontwikkeld door het INOGOV-netwerk en uitgegeven door Cambridge University Press en is online beschikbaar in volledig Open Access formaat.

MOOC Samenwerking met INOGOGOV

Deze massale open online cursus is ontwikkeld binnen het Europese onderzoeksnetwerk INOGOGOV: Innovaties op het gebied van klimaat governance, gefinancierd door het EU-actieprogramma COST (subsidienummer: IS1309).

Onderwijs en onderzoek

Onderzoekers van de vakgroep Science van de faculteit Management, Science & Technology zijn al enkele jaren betrokken bij het onderzoek naar klimaatverandering. Het MOOC-initiatief werd geleid door prof. dr. Dave Huitema en de docenten voor de cursus zijn: dr. James Patterson, prof. dr. Dave Huitema en dr. Judith Floor (allen verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology).

Het Welten-instituut brengt expertise in op het gebied van MOOC-evaluatie.