null Nadine Roijakkers benoemd tot hoogleraar Open innovatie

MST_benoeming_NadineRoijakkers_11515_head_large.jpg
Nadine Roijakkers benoemd tot hoogleraar Open innovatie
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Nadine Roijakkers benoemd tot hoogleraar Open innovatie bij de faculteit Management, Science & Technology. Doel van de leerstoel en de aanstelling van Nadine Roijakkers is om de Open Universiteit meer expertise te verlenen op het vlak van innovatie, in het bijzonder Open innovatie. Roijakkers zal onderzoek gaan doen hoe het concept Open innovatie kan worden verdiept en verbreed, en legt zich tegelijk toe op de vertaling van de onderzoeksresultaten in het onderwijs. 'Open innovatie is voor mij de vaardigheid van toekomstige organisaties' zegt Roijakkers. Onlangs verscheen van haar hand het boek 'Researching Open Innovation in SME'.

 

Door samenwerking daadwerkelijk innoveren

Met de instelling van de leerstoel Open innovatie speelt de Open Universiteit in op de trend dat organisaties en instellingen samenwerken om daadwerkelijk innovatie te realiseren. Open innovatie (OI) is een werkwijze die al lang bestaat, maar het theoretische concept OI is van meer recente datum. Nadine Roijakkers: 'De afgelopen 15 jaar is OI belangrijk geworden omdat onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen ervan overtuigd zijn dat de meest urgente (globale) uitdagingen alleen kunnen worden overwonnen als organisaties en instellingen samenwerken met externe partners. Denk aan de noodzaak duurzame oplossingen te creëren door bedrijven of de energietransitie op nationaal en internationaal niveau. Dat vereist een andere manier van werken.'

Aantrekkelijk voor MKB

Het zijn nu veelal grote bedrijven en multinationals die hun krachten bundelen voor vernieuwing. Voor hun is open innovatie inmiddels relevanter dan ooit tevoren. Roijakkers: 'Verbreed OI ook naar het midden- en kleinbedrijf (MKB). Open innovatie als concept biedt deze ondernemers een aantrekkelijk perspectief. Werken met ondernemers in het MKB vraagt wel een andere mind- en skills set voor ons als onderzoekers.'

Strategische allianties

Roijakkers denkt voorts aan het onderzoek naar strategische allianties. Open innovatie wordt dan als overkoepelend, verdiepend concept ingezet waarbij verschillende, voorheen gescheiden, onderzoeksgebieden worden geïntegreerd om multidisciplinaire inzichten te verkrijgen. Hoe menselijke interactie bijdraagt aan het succes van OI wordt ook onderwerp van haar onderzoek.

Vernieuwend onderwijs

Roijakkers is als hoogleraar Open innovatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van (vernieuwend) onderwijs op het gebied van OI. Zij draagt zorg dat inzichten uit het OI-onderzoek direct worden meegenomen in het onderwijs en dat zowel promovendi als masterstudenten effectief worden begeleid bij OI-gerelateerde onderwerpen. 'Ik ben er trots op hoe binnen onze MBA-opleiding yOUrMBA het Certified Professional Program Innovatiemanagement studenten ondersteunt bij het verwerven van state-of-the-art managementvaardigheden.'

Over Nadine Roijakkers

Prof. dr. Nadine Roijakkers (Maasbracht, 1976) is verantwoordelijk voor de MBA- opleiding yOUrMBA van de Open Universiteit. In 2002 behaalde zij haar PhD aan de Universiteit Maastricht. Naast haar carrière in de academische wereld was zij ook senior strategy consultant bij Atos-KPMG Consulting, waar zij gedurende een aantal jaren internationale bedrijven adviseerde over hun samenwerkingsstrategieën en -praktijken. Roijakkers heeft tal van artikelen en boeken gepubliceerd over alliantiemanagement en (open) innovatiemanagement.

Een overzicht van de publicaties van Roijakkers is beschikbaar.