null Nationale Studenten Enquête 2018: hoge waarderingen voor OU-opleidingen

ALG_NSE_2018_14718_head_large.jpg
Nationale Studenten Enquête 2018: hoge waarderingen voor OU-opleidingen
Veel bachelor- en masteropleidingen van de Open Universiteit krijgen hoge waarderingen van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête 2018. De meeste van de zestien opleidingen scoren hoger op studenttevredenheid dan het landelijk wo-gemiddelde voor de betreffende opleiding. Vijf opleidingen krijgen een eerste plaats in hun studierichting, waaronder de sterk in tevredenheid gestegen bachelors Bedrijfskunde en Informatiekunde, en de master Psychology. Er zijn ook verbeterpunten op aspecten als algemene vaardigheden en studiebegeleiding.

Rector magnificus van de Open Universiteit (OU), prof. mr. Anja Oskamp: ‘Onze studenten waarderen de onderwijskwaliteit van de meeste opleidingen hoog, daar zijn we blij mee. Er zijn veel aspecten waarover zij tevreden zijn, bijvoorbeeld over de inhoud en studeerbaarheid van onze opleidingen. Toch vinden we zelf die tevredenheid nog niet hoog genoeg en werken we aan verbetering. We nemen alle feedback van studenten uit deze enquête én uit onze eigen studentonderzoeken serieus. En dat blijven we doen, het is een permanent focuspunt van onze kwaliteitszorg.’

Topwaarderingen

OU-studenten waarderen vijf opleidingen hoger dan studenten van dezelfde studies bij andere universiteiten. Het betreft de bachelors Bedrijfskunde en Informatiekunde en de master Psychology, maar ook de bachelor Milieu-natuurwetenschappen en master Software Engineering die beide één andere aanbieder kennen. De bachelors Informatica en Algemene cultuurwetenschappen staan op de tweede en de master Kunst- en cultuurwetenschappen op de derde plaats in de lijsten van universiteiten die deze studies aanbieden.

Aspecten van de onderwijskwaliteit die hoog gewaardeerd worden zijn: informatievoorziening, inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, toetsing en beoordeling, studielast en studiefaciliteiten.

Onafhankelijk onderzoek

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut GfK heeft voor de Nationale Studenten Enquête 2018 ruim 740.000 studenten uit het hoger onderwijs benaderd, waarvan bijna 300.000 studenten hebben deelgenomen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2018 staan op www.studiekeuze123.nl en worden meegenomen in de jaarlijkse Keuzegidsen.