null Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB0112
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 4 leereenheden:
1. Bodem, continentale wateren, oceaan en atmosfeer,
2. Energiestromen in de biosfeer,
3. Stofkringlopen, en
4. Ecosystemen en adaptatie.
Hoewel veel processen binnen de compartimenten atmosfeer, bodem of water niet van elkaar zijn los te koppelen, zoomen we in de eerste leereenheid toch in op afzonderlijke processen binnen deze compartimenten. Op die manier hopen we ook een duidelijk beeld te geven van de processen die zich in de levende natuur afspelen, inclusief processen die van belang zijn voor het voortbestaan van levende organismen, zoals plant, dier en mens. In de daarop volgende leereenheden ('Energiestromen in de biosfeer' en 'Stofkringlopen') zal dan duidelijker worden hoe genoemde compartimenten met elkaar kunnen samenhangen.

In de introductiecursus Aarde, mens en milieu 2 (NB0202) leer je vervolgens te analyseren wat de invloed van de mens op verschillende aardse processen is en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo krijg je meer inzicht in de vraag hoe we het aardse milieu leefbaar kunnen houden.
Na het volgen van beide introductiecursussen Aarde, mens en milieu kun je ook de belangrijkste vereisten omschrijven voor een duurzaam gebruik van de aarde.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus ben je vertrouwd met natuurwetenschappelijke basiskennis over verschillende compartimenten, die deel uitmaken van het aardse milieu. Tevens krijg je meer inzicht in de vraag hoe dit milieu leven mogelijk maakt.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 14 augustus 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2022.

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Wil je STAP-budget aanvragen voor deze cursus, meld je dan alleen voor deze cursus aan. Wil je ook andere cursussen gaan volgen, dan kun je je hier apart voor aanmelden.
Meer informatie lees je op www.ou.nl/STAP.

Deze cursus wordt tweemaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Natuurwetenschappelijke basiskennis is voldoende om de leerstof te begrijpen. Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, hebben we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis ingebouwd (voorafgaand aan momenten waarop die voorkennis ook van belang is). Verder is passieve kennis van het Engels noodzakelijk om verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus start tweemaal per jaar in september en in februari met een startdag en wordt begeleid in respectievelijk kwartiel 1 en kwartiel 3. In beide kwartielen zijn er vier online werkcolleges waaraan je kunt deelnemen via de digitale leeromgeving. Tijdens deze colleges wordt dieper ingegaan op een aantal complexere onderdelen van de leereenheden, maak je oefeningen en kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De online werkcolleges worden opgenomen; je kunt ze na afloop opnieuw bekijken.

Begeleidingsbijeenkomsten


Startdag Burgers’ Zoo
Datum nog niet bekend

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. F. van Belleghem
- za 27-08-2022 / tjd nader te bepalen
- za 04-02-2023 / tijd nader te bepalen


Docenten

Dhr. dr. F. van Belleghem (landelijk docent, examinator), dhr. dr. D. Uit de Weerd (docent) en mw. dr. S. Vogel (docent).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 zijn:
voor kwartiel 3 (start 2020-2021): geen resterende data
voor kwartiel 1 (start 2021-2022): 8-11-2021, 3-2-2022 en 6-7-2022
voor kwartiel 3 (start 2021-2022): 19-4-2022 en 6-7-2022

Tentamendata

06-07-2022 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Een 'schoon' Binas tabellenboek

Meer informatie

Voor chemische en biologische processen, die we binnen deze leereenheden beschrijven, stellen we de noodzakelijke natuurwetenschappelijke voorkennis beschikbaar in de cursus. Indien je dit ‘bijspijkermateriaal’ geregeld moet raadplegen, zal de bestudering van de cursus je meer tijd vergen dan de geschatte 140 uur (5EC). Om na te gaan of je voorkennis scheikunde (vwo-niveau) op peil is, en hoe je die vooraf op peil kunt brengen, kun je gebruikmaken van het platform Wikiwijs (www.wikiwijsleermiddelenplein.nl). Daartoe is ‘bijspijkermateriaal’ ondergebracht in een serie wikiwijsarrangementen met elk een verschillend thema (zoals 'Atomen en moleculen', 'Chemische reacties', 'Chemische binding', 'Zouten', 'Redoxreacties', etc.). De arrangementen zijn te herkennen aan de titel 'Sk-xx-arrangementnaam' (xx = 01 t/m 16). Verwijzingen naar wikiwijsarrangementen die van belang zijn voor het volgen van de cursus zijn ook te vinden op cursussite in de digitale leeromgeving, onder het kopje ‘Voorkennis’.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit zelfstudiemateriaal, waarvan een deel (bestaande uit opdrachten en opgaven) is opgenomen in de digitale leeromgeving. De docenten organiseren een startdag in Burgers’ Zoo (Arnhem) en vier online werkcolleges.

Mediagebruik

De cursussite in de digitale leeromgeving biedt u vooral een structuur voor het uitvoeren van opdrachten, het maken van opgaven, met terugkoppeling, het bijhouden van uw voortgang en het stellen van vragen.

Digitale leeromgeving

Je start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving. Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een deel van het cursusmateriaal. Ook vind je daar voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatie met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.