null Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability

Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability

  • Natuurwetenschappen
  • NM0802
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

In de cursus doorloop je stapsgewijs het gehele publicatietraject. Daarbij neem je verschillende rollen op je: auteur, reviewer en redacteur. Op die manier ervaar je hoe het publicatietraject verloopt. Je schrijft, ontvangt commentaar van (anonieme) reviewers, geeft commentaar op een artikel van een andere auteur en herschrijft je eigen werk. Docenten en de onderzoeksbegeleider geven tijdens het proces handreikingen en terugkoppeling. Aan het eind van de cursus heb je twee artikelen – een wetenschappelijk artikel en een vakpublicatie – die gereed zijn voor publicatie. Dat biedt jou een unieke kans om je onderzoekswerk aan een breed publiek te tonen.
De cursus wordt afgesloten met een individuele opdracht in het kader van je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. In een verslag reflecteer je op je schrijfvaardigheden en geef je aan wat je na afronding van de masteropleiding wilt gaan doen en hoe je die ambities wilt gaan realiseren.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability heb je kennis van de verschillende aspecten die bij het schrijven en publiceren van een artikel komen kijken en kun je:
- een kader (outline) en een samenvatting (abstract) van een artikel schrijven;
- een artikel van een andere student redigeren en reviewen;
- een professioneel en wetenschappelijk artikel schrijven volgens de richtlijnen van een tijdschrift.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences.

Voor deelname aan deze cursus dient de student de cursus Research Proposal MSc Environmental Sciences (NM0702) afgerond te hebben en voldoende resultaten te hebben verzameld in de Thesis MSc Environmental Sciences (NM990A) teneinde hierover een publicatie te kunnen schrijven. Dit laatste criterium is ter beoordeling van de thesisbegeleider en de examinator van de cursus.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

De cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden: in het najaarssemester (kwartiel 1+2) en in het voorjaarssemester (kwartiel 3+4).

De geheel Engelstalige cursus Scientific and professional publishing on environment and sustainability is een verplichte cursus van de masteropleiding Environmental Sciences. Inschrijving is alleen mogelijk als je beschikt over eigen milieuwetenschappelijke (onderzoeks)gegevens als basis voor een artikel. Concreet komt het erop neer dat je een milieuwetenschappelijk onderzoek hebt uitgevoerd, dan wel daar vergaand mee gevorderd bent. De benodigde onderzoeksgegevens zijn bij voorkeur afkomstig uit je afstudeeronderzoek in het kader van de masteropleiding. De docent bepaalt of een student wordt toegelaten.

Voorkennis

Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk. Actieve schriftelijke beheersing van het Engels is gewenst.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de online leeromgeving kun je inhoudelijke vragen stellen aan de docent. Er is twee keer per cursusrun een verplichte online begeleidingsbijeenkomst van de cursus.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenmogelijkheden

Laatste inleverdatum is 31-08-2026.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap en een elektronisch werkboek met daarin onder andere links naar diverse informatiebronnen.

Mediagebruik

De cursustaken worden aangeboden via een elektronisch werkboek (in de online leeromgeving).

Digitale leeromgeving

Je start de cursus op de cursussite in de online leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Je vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal.