null NRO financiert vijfjarig onderzoek OU en UU naar open online onderwijs

OW_Abstract_11783_head_large.jpg
NRO financiert vijfjarig onderzoek OU en UU naar open online onderwijs
Onderzoekers van de Open Universiteit en Universiteit Utrecht gaan vijf jaar lang onderzoek doen naar open en online hoger onderwijs. Het onderzoek moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde, praktische adviezen voor de onderwijspraktijk over het aanbieden van dit type onderwijs en over de strategische impact voor de organisatie. Het project heeft een looptijd van 5 jaar. Het NRO en het ministerie van OCW stellen hiervoor in totaal Euro 1.350.000 beschikbaar.

Praktische adviezen

Het onderzoeksproject, met als titel SOONER ("de Structuratie van Open Online Onderwijs in Nederland), staat onder leiding van prof. dr. Marco Kalz, hoogleraar Open Education van de Open Universiteit. De onderzoekers gaan systematisch en over langere tijd fundamenteel en begeleidend onderzoek doen naar open online onderwijs in Nederland. Dit doen ze vanuit organisatie-perspectief (macro-niveau), vanuit het perspectief van cursusontwerp en ondersteuning (meso-niveau) en vanuit studentperspectief (micro-niveau). Ze baseren zich daarbij op beproefde benaderingen voor programma-evaluaties uit de gezondheidswetenschappen. Het uiteindelijke doel is de onderwijspraktijk adviseren over onderwijsontwerp, over schaalbare oplossingen voor ondersteuning en feedback, maar ook over strategieën om de gestelde doelen beter te kunnen bereiken.

Europese vergelijking

De onderzoekers verzamelen gegevens uit verschillende bronnen: de ervaringen met open onderwijs en MOOCs die aangeboden worden door partner-instituten, open cursussen die aangeboden worden door de OpenupEd partners, cursussen die aangeboden worden door de SURF innovatieprojecten enzovoorts. Het project bouwt voort op Nederlandse projecten als WikiWijs (over het gebruik van digitiale leermaterialen) SURF-projecten (over MOOCs) en Europese projecten (ook over MOOCs). Denk maar aan OpenupEd, dat MOOCs van verschillende aanbieders samenbrengt onder een kwaliteitslabel, het MOOCKnowledge project, een Europese, aanbiederonafhankelijke survey over MOOCs, en het SCORE2020 project, een Europees project gericht op de ondersteuning van de behoefte van onderwijsinstellingen aan OOE. Data van deze Europese projecten worden vergeleken met Nederlandse initiatieven. 

Het SOONER project is als enige geselecteerd uit vijf bij het NRO ingediende projecten. Het projectvoorstel werd door de beoordelingscommissie als zeer goed beoordeeld waarop de Programmaraad van NRO besloten heeft de subsidie te verstrekken Het project start in september 2015 onder leiding van prof. dr. Marco Kalz (leerstoel Open education, faculteit Management, Science & Technology en het Welten-instituut ), dr. ir. Karel Kreijns, dr. Peter van Rosmalen (Welten-instituut) en prof. dr. Liesbeth Kester (departement Educatie en Pedagogiek, Universiteit Utrecht). Er zullen in het kader van dit project drie promovendi en een post-doc worden aangetrokken.