null Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen

NW_BMW_head_large.jpg

Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden? Wil je de kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via de Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 

De voordelen van het programma
 

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma te stellen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al elders een gedeeltelijke wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
Sarah-Jane Oates

Student

'Als violiste leefde ik jaren in een bubbel. Maar ik wil mijn kennis verrijken.'  Sarah-Jane Oates studeert tussen de concerten door en koos voor de Open Universiteit vanwege het flexibele karakter. Lees hier het hele artikel.

Dit programma is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Milieu-natuurwetenschappen met verbreding van vakken uit een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Opbouw

De Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen (180 studiepunten) bestaat uit: 
- propedeuse (60 studiepunten),  
- postpropedeuse - Verplichte cursus (15 studiepunten),  
- postpropedeuse - Gebonden keuze (30 studiepunten),  
- verbredingspakket (45 studiepunten),  
- vrije ruimte (15 studiepunten),  
- afstudeeronderdeel (15 studiepunten).
 
Propedeuse (60 studiepunten)
NB0112 Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
NB0212 Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
NB0302 Wiskunde voor milieuwetenschappen
NB0412 Levenswetenschappen: evolutie
NB0502 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1
NB0612 Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond
NB0702 Levenswetenschappen: fysiologie
NB0802 Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen
NB0912 Gegevens en gevolgtrekkingen
NB1002 Natuurkunde voor milieuwetenschappen
NB1102 Milieubeleid: theorie en praktijk
NB1212 Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling
Postpropedeuse - Verplichte cursus (15 studiepunten)
NB1402 Scheikunde voor milieuwetenschappen 2
NB9804 Research Approaches in Environmental Sciences
Postpropedeuse - Gebondenkeuze (30 studiepunten kiezen uit 80)
NB1302 Systeem aarde: kennis voor klimaat
NB1502 Voeding en gezondheid
NB1602 Ecosystems and Human Well-being
NB1712 Environmental Toxicology
NB1802 Energy Analysis
NB1912 Bodem en water; een stroomgebiedbenadering
NB2002 Environmental Systems Analysis and Scenarios
NB2102 Geographical Information Systems (GIS)
NB2212 Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie en ontwerp
NB2402 Environmentally Improved Production
NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable Development
NB2602 Introduction to R - Analysing Big Data for Dynamic Systems
NB2702 Environmental Economics
NB2802 Burgerinitiatieven en duurzaamheid
NB2902 De duurzame stad
NB3002 Gezondheid in perspectief: voeding en milieu
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
NB9906 Virtueel milieuadviesbureau: BSc Afstudeeronderzoek

Studieduur

De Open bachelor heeft een omvang van 180 studiepunten en wanneer je halftijds studeert (30 studiepunten per jaar) kun je de opleiding in zes jaar afronden. Breng je echter cursussen in van een eerder gevolgde opleiding, dan neemt het aantal studiepunten dat je nog moet halen af en kan je de opleiding sneller afronden.

Academisch studeren op jouw manier

De Open bachelor is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de digitale leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).

Starten

Je kunt op ieder moment starten met de Open bachelor, maar we raden je aan om te starten in september of februari met de introductiecursus Aarde, mens en milieu 1.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot.
Voordat je met het programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je van de Commissie voor de examens een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte, en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Bètawetenschappen.
Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van je getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs via studieadvies.natuur@ou.nl om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Na afronding van de open bachelor Milieu-natuurwetenschappen mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Deze titel is internationaal erkend.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met de studieadviseurs Simone Vijgen en Letty Kok via studieadvies.natuur@ou.nl.