null Open bachelor Rechtsgeleerdheid

SG24-25_RW_BNR_SG_2425_head_large.jpg

Open bachelor Rechtsgeleerdheid

 • Rechtswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Laws (LLB)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via deze Open bachelor eerder behaalde studiepunten van een opleiding verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze.
 

De voordelen van het programma
 

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma samen te stellen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is interessant voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al elders een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
Dit programma is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen met verbreding van vakken uit een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 

Opbouw

De Open bachelor Rechtsgeleerdheid (in totaal 180 studiepunten) bestaat uit: 
- Verplichte cursussen (50 studiepunten) 
- Gebonden keuze (60 studiepunten)
- Verbredingspakket (45 studiepunten)
- Vrije ruimte (15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het  Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
Verplichte cursussen (50 studiepunten)
RB3422 Inleiding recht: kern van het recht
RB0204 Inleiding privaatrecht
RB0402 Rechtsgeschiedenis
RB4302 Recht en technologie
RB0202 Inleiding internationaal recht
RB1032 Europees recht
RB1812 International Law
RB3902 Juridisch schrijven
RB0312 Inleiding Europees recht
Gebonden keuze (2 rechtsgebieden kiezen uit 3 - 60 studiepunten)
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht
RB0112 Inleiding bestuursrecht
RB0012 Inleiding staatsrecht
RB1602 Constitutioneel recht
RB1702 Schrijven over grondrechten
RB1112 Bestuursrecht I
RB2112 Bestuursrecht II
Rechtsgebied Privaatrecht
RB0602 Overeenkomstenrecht
RB1202 Aansprakelijkheidsrecht
RB0722 Goederenrecht
RB0912 Ondernemingsrecht
RB0812 Burgerlijk procesrecht
RB2602 Arbeidsovereenkomstenrecht
Rechtsgebied Strafrecht
RB0124 Inleiding strafrecht
RB1422 Formeel strafrecht
RB1302 Materieel strafrecht
RB2412 Verdieping straf(proces)recht
RB2002 Inleiding criminologie
Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)
RB9804 Scriptie open bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Academisch studeren op jouw manier

De Open bachelor kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan telefonisch, videobellen, schriftelijk of online zijn. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen.Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving heb je binnen de inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen.  

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Toelating

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je studeren bij de Open Universiteit. Binnen de Open bachelor heb je veel keuzemogelijkheden. 
Voordat je kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden. 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte. 

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen binnen het verbredingspakket en de vrije ruimte. 

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Diploma

Na afronding van dit programma krijg je een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan de reguliere bachelor.   
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Wanneer je op grond van je getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden.   
Het krijgen van een 'civiel effect-verklaring' na afronding van de masteropleiding is alleen mogelijk na afronding van de reguliere bacheloropleiding. 

Titel

Bachelor of Laws (LLB). Deze titel is internationaal erkend.