null Word een bouwtycoon: ondernemersvaardigheden opdoen op in de TYCON-game

MST_Game_in_bouw_15038_head_large.jpg
Leren
Word een bouwtycoon: ondernemersvaardigheden opdoen op in de TYCON-game
Een Europees consortium onder leiding van de Open Universiteit heeft een game ontwikkeld voor medewerkers in de bouw. In de game, Construction Tycoon, ontwikkelen ze aan de hand van realistische praktijkcasus ondernemersvaardigheden die ze in de bouw nodig hebben. De game is voor iedereen gratis beschikbaar. Opleidingen in de bouwsector kunnen de game desgewenst ook opnemen in hun trainingsprogramma’s.

Vijf minigames om te werken aan vijf vaardigheden

In de game maak je een reis langs vijf 'landen'. Elk land is een los te spelen minigame waarin je op een actieve en ervaringsgerichte manier de kennis en vaardigheden opdoet die essentieel zijn voor een bepaalde ondernemerscompetentie in de bouw. In 'Italië' werk je bijvoorbeeld aan de competentie 'initiatief nemen' en in het 'Verenigd Koninkrijk' ga je aan de slag met 'anderen mobiliseren'. De andere competenties zijn 'leren van ervaringen', 'ethisch en duurzaam denken' en 'motivatie en doorzettingsvermogen'. Zo ontwikkel je de vaardigheden om een 'TYcoon in CONstruction' te worden.

Levensechte scenario’s

In elke minigame word je geconfronteerd met levensechte, complexe situaties en authentieke beroepstaken die je ook in het dagelijks leven in de bouwwereld kunt tegenkomen. Je moet beslissingen nemen, opties tegen elkaar afwegen en nadenken over de bedrijfsmatige gevolgen van die opties. Het gaat om situaties die je kunt tegenkomen bij de opzet en het plannen van projecten, bij het beheren van de bedrijfsmiddelen, bij het kiezen van materialen, het onderhandelen met leveranciers etc.

Richtlijnen en tips

De game bevat ook handige richtlijnen, bijvoorbeeld voor de communicatie binnen een bedrijf, voor het omgaan met een crisis of conflicten tussen werknemers en tussen werknemers en hun meerderen. Je krijgt tips hoe je kunt werken aan motivatie en doorzettingsvermogen, hoe je de impact van projecten in een gemeenschap kunt analyseren of hoe je voortdurend rekening kunt houden met ethisch en professioneel gedrag binnen het bedrijf.

Inzetten in het onderwijs

Iedereen die dat wil kan de game individueel spelen. Opleidingen in de bouwsector kunnen ze natuurlijk ook in hun programma opnemen en aan hun studenten aanbieden. Op de TYCON-website zijn ook een trainershandboek en gebruiksvoorbeelden beschikbaar die dat ondersteunen.

Europese samenwerking

De games zijn ontwikkeld en geëvalueerd in een Europees samenwerkingsproject genaamd TYCON. Voor de ontwikkeling is EMERGO gebruikt, het gameontwikkelplatform van de Open Universiteit. De games zijn beschikbaar in zes talen. Het projectconsortium bestond uit 8 partners uit 7 landen en werd geleid door Hans Hummel van de Open Universiteit. De game werd getest door docenten en studenten van bouwopleidingen in verschillende landen. In mei 2021 is het project afgesloten met een positieve beoordeling vanuit de EU.