null Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RB0912
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In het recht is elk mens een persoon, maar een rechtspersoon is geen mens. Dat lijkt een flauw woordspelletje, maar in werkelijkheid is er een wereld van verschil tussen personen en rechtspersonen. Een mens van vlees en bloed, zoals de groenteman bij u om de hoek, is persoonlijk aansprakelijk als hij schulden maakt. Het maakt niet uit of dat privéschulden zijn of schulden voor zijn groentewinkel, tenzij hij zijn groentezaak heeft ondergebracht in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv. Dit ligt weer anders als hij die groentewinkel niet in zijn eentje drijft, maar samen met zijn vrouw in een vennootschap onder firma. Dat is weliswaar geen rechtspersoon, maar u leert in deze cursus dat dit voor de schuldeisers verschil maakt. Het is dus wel degelijk van belang of er sprake is van een persoon of van een rechtspersoon.

In het dagelijks leven heeft iedere burger met rechtspersonen te maken: vrijwel iedereen is lid van een of meer verenigingen en sommigen zijn aandeelhouder in een nv of bv. De cursus Ondernemingsrecht maakt u vertrouwd met de in het Burgerlijk Wetboek geregelde rechtspersonen: vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap. Zo’n rechtspersoon lijkt enkel een juridisch bedenksel, maar het is kennelijk toch wel handig, want er zijn honderdduizenden bv’s in het Nederlandse bedrijfsleven. Sommige voordelen van een rechtspersoon liggen voor de hand. Denk aan de continuïteit van de zaak: een natuurlijk persoon zal ooit een keer overlijden, een rechtspersoon heeft daar geen last van.
In de cursus Ondernemingsrecht leert u wat een rechtspersoon precies is en in welke gedaante deze zich kan voordoen. De ene gedaante is meer geschikt voor het drijven van een onderneming dan de andere. Voor een multinational bijvoorbeeld is de naamloze vennootschap te verkiezen boven een vereniging. Die laatste vorm is evenwel een prima oplossing voor bijvoorbeeld een sportclub.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Wil je STAP-budget aanvragen voor deze cursus, meld je dan alleen voor deze cursus aan. Wil je ook andere cursussen gaan volgen, dan kun je je hier apart voor aanmelden.
Meer informatie lees je op www.ou.nl/STAP.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursussen Rechtspersonenrecht I (R06291 en voorgangers), Rechtspersonenrecht II (R07391 en voorgangers) en Ondernemingsrecht (R21281 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis van de cursus Inleiding privaatrecht. Het wordt aanbevolen eerst de cursussen Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht te bestuderen.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en een virtueel responsiecollege georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat u via de cursussite inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.mr.dr. M. Reumers
1. di 22-11-2022 / 19.00-20.30 uur
2. di 24-01-2023 / 19.00-20.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Tentamentoelichting

Het digitale individuele tentamen dient idealiter plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus eindigt. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een online studieomgeving met instructies, teksten en oefenmateriaal, alsook uit jurisprudentie en teksten die u – waar mogelijk - zelf dient op te zoeken in de online bibliotheek. Tot slot wordt gebruikgemaakt van een handboek: M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroep. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.