null Onderzoek naar eHealth, eetstoornissen en de behandelkloof

PSY_ehealth_eetstoornis_20564_head_large.jpg

Onderzoek naar eHealth, eetstoornissen en de behandelkloof

Op 19 januari 2023 verdedigt Pieter Rohrbach aan de Universiteit Leiden zijn proefschrift getiteld 'Internet-based treatment for eating disorders: bridging the treatment gap'. Pieter werkt als postdoc onderzoeker binnen de psychologie faculteit van de Open Universiteit.

Eetstoornissen en de behandelkloof

Een eetstoornis ontwikkel je niet van vandaag of morgen - dat is een geleidelijk proces. Als iemand eenmaal een eetstoornis heeft ontwikkeld, duurt het dikwijls ook heel lang voordat diegene daadwerkelijk hulp zoekt en vindt. Die lange tijd tussen een probleem ontwikkelen en het vinden van hulp wordt wel de behandelkloof genoemd. Anonimiteit, laagdrempeligheid en bereikbaarheid zijn unieke eigenschappen van eHealth. Dat maakt dat eHealth goed ingezet kan worden om de kloof te verkleinen tussen het ontwikkelen van symptomen van een eetstoornis en het krijgen van toepasselijke hulp.

Gemiddeld al tien jaar problemen, de helft kreeg nog nooit hulp

Pieter Rohrbach deed onderzoek bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula naar drie online interventies gericht op het ondersteunen van mensen met een eetstoornis. De drie interventies zijn (1) Featback, een online zelfhulpprogramma voor eetstoornissen , (2) chat en e-mail ondersteuning door een ervaringsdeskundige en (3) een combinatie van de twee. In totaal deden 355 mensen mee met het (gerandomiseerde) onderzoek. Gemiddeld hadden zij al tien jaar last van eetproblemen, terwijl 43% van hen nog nooit een eetstoornisbehandeling had gehad. Deze cijfers laten al zien dat er sprake is van een behandelkloof én dat laagdrempelige online interventies mensen kunnen bereiken die de reguliere zorg nog niet bereikt.

Effectiviteit

Uit het onderzoek van Rohrbach blijkt dat de interventies alle drie hielpen bij het verminderen van eetstoornissymptomen. De afname in symptomen was bij de deelnemers groter dan bij de mensen op de wachtlijst (gebruikelijke zorg). Tussen de drie was er geen verschil in effectiviteit; het belangrijkste lijkt dat de deelnemers actief met hun eetstoornis aan de slag gaan. Hoewel het voor de effectiviteit niet uitmaakte, waren deelnemers wel meer tevreden met de interventie wanneer ze konden chatten of e-mailen met een ervaringsdeskundige.

Kosten van de zorg

Tot een jaar na de interventie heeft Rohrbach de zorgkosten en de kosten gerelateerd aan ziekte en werkproductiviteit van deelnemers bijgehouden. Daaruit blijkt dat Featback (het online zelfhulpprogramma) zonder ondersteuning het meest efficiënt is in het verhogen van de levenskwaliteit en verlagen van kosten. Een budget-impactanalyse laat zien dat als Featback gedurende één jaar aangeboden wordt aan 1000 mensen, honderdduizenden euro’s aan zorgkosten bespaard kunnen worden. Het onderzoek van Rohrbach maakt zo duidelijk zichtbaar wat de toegevoegde waarde is van zulke innovatieve interventies aan de huidige behandelopties voor eetstoornissen.

Op donderdag 19 januari om 13.45 uur verdedigt Pieter Rohrbach zijn proefschrift Internet-based treatment for eating disorders aan de Universiteit Leiden. De ceremonie is online te volgen.